Nieuwe Algemeen Directeur: Toneelhuis

De Raad van Bestuur van Toneelhuis is verheugd mevrouw Maud Van de Velde aan te stellen als nieuwe Algemeen Directeur. Zij zal in dienst treden vanaf 1 september 2020. De voltallige Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat Maud Van de Velde de geknipte persoon is om de visie, die tot stand kwam na rijpe analyse en verschillende gesprekken met stakeholders op het einde van 2019, in de praktijk om te zetten.

Haar ruime ervaring in de film en entertainmentsector o.a. als Managing Director van Fox Film Belgium is een zeer sterke troef nu de culturele sector zich moet heruitvinden door de veiligheidsmaatregelen die opgelegd worden in het kader van COVID-19. Haar aanstelling werd unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur voor een mandaat van vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging met maximaal een mandaat. De aanstelling van een nieuw Algemeen Directeur staat los van de zoektocht naar een nieuwe artistieke leiding. Deze zoektocht zal in het najaar 2020 terug bekeken worden, en zal één van de taken zijn van de nieuwe Algemeen Directeur. Guy Cassiers blijft tot 30 juni 2022 artistiek directeur van Toneelhuis met alle makers die eraan verbonden zijn: FC Bergman, Olympique Dramatique, Mokhallad Rasem, Benjamin Verdonck, en binnen het P.U.L.S.-project Bosse Provoost, Hannah De Meyer, Lisaboa Houbrechts en Timeau De Keyser.

Algemeen Directeur die een strategisch en organisatorisch kader schept waarin artistieke talenten kunnen floreren
Met Maud Van de Velde heeft Toneelhuis een echte people manager in huis gehaald die met open vizier in de huidige uitdagende tijden naar de toekomst kijkt en het rijke artistieke talent dat Vlaanderen kent een strategisch en organisatorisch kader kan geven binnen Toneelhuis.

Prof. Johan Swinnen, voorzitter Raad van Bestuur Toneelhuis legt uit als volgt: “Met Maud haar aanstelling combineren we het nu met de toekomst. Haar warme persoonlijkheid en people management skills hebben ons overtuigd dat zij die rol als koppelaarster van talenten ten volle zal kunnen waarmaken. Zij zal dit doen met open blik op de toekomst en met zeer veel respect voor de legacy van Guy in samenspraak met de hele ploeg zodat ook deze laatste twee jaar in schoonheid kunnen vervolmaakt worden. Ze beschikt over een uitgebreid netwerk in verschillende sectoren dat Het Toneelhuis in deze nieuwe uitdagende tijden ten goede zal komen. Ik ben verheugd dat onze selectieprocedure dergelijk talent aan het licht heeft gebracht.”

Maud Van de Velde heeft een rijke ervaring in de filmindustrie. Tot voor kort was ze de Managing Director van Fox Film Belgium waar zij en haar 15-koppig team alle filmtitels van 20th Century Fox en Warner Bros distribueerden in België en Luxemburg. Fox was gekend als de meest innovatieve distributeur, altijd op zoek naar die nieuwe originele invalshoek. Voor Fox was Maud hoofd van het international content department voor Kinepolis Groep. Bij het begin van de digitalisatie, heeft Maud niet alleen de VPF (virtual print fee) contracten genegotieerd met de lokale en internationale studio’s maar ook alternatieve content geïmplementeerd zoals opera, theater en sport in de bioscopen in België, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Polen. Maud’s carrière startte als een filmaankoper voor VTM. Hieruit groeide ook de verschillende mandaten in de Raad van Bestuur van het Filmfestival van Oostende, alsook lid van de Raad van Bestuur van de Ensors en onafhankelijk lid binnen de Raad van Bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Maud legt uit: “Ik ben ongelooflijk vereerd met de aanstelling van Algemeen Directeur. Cultuur is mijn passie en ik ben steeds op zoek om een zo breed en gevarieerd mogelijk publiek te bedienen en hen te doen geloven in de magie van opvoering. Als Antwerpse “pur sang” is het een kinderdroom om mijn schouders mee te mogen zetten onder dit toonaangevend huis waar zoveel moois en impactvol aanwezig is. Hoewel dit zeer uitdagende tijden zijn, ben ik ervan overtuigd dat dankzij de bruisende artistieke toppers die Antwerpen en Vlaanderen rijk is, we Toneelhuis (of Huistoneel) vandaag en morgen relevanter kunnen maken dan ooit.”

De kerntaken van de algemeen directeur zullen zich focussen op de volgende domeinen:
Strategie – en visieontwikkeling in samenspraak met beleidsstaf, huisartiesten, de toekomstige artistieke leiding, de voorzitter en de raad van bestuur en dat zich vertaalt in een meerjarenplan zowel artistiek, financieel als operationeel – Het bewaken van het fragiele evenwicht tussen artistieke autonomie en de werking van de hele organisatie – Coaching van teams en individuen – Het goed en zorgvuldig beheer van de publieke middelen – Operationele ondersteuning van de beleidsstaf – Onderhouden van een goede relatie met alle bestuursorganen – Het bewaken en uitdragen van de reputatie van Toneelhuis – Externe samenwerking in binnen- en buitenland

Aanstellingsprocedure
De Algemene Directeur rapporteert aan de raad van bestuur en wordt aangesteld voor een periode van vijf jaar (1 mandaat), met mogelijkheid op verlenging van maximaal 1 extra mandaat. De selectieprocedure bestond uit verschillende stappen en werd begeleid door Fenix Consulting, een HR adviesbureau met een sterke staat van dienst in de culturele wereld met o.a. de succesvolle zoektocht naar Algemeen Directeur Museum M, Algemeen Coördinator De Vooruit, Algemeen Directeur Literatuur Vlaanderen, Algemeen Directeur Kaap VZW, Directeur MAS en Directeur Red Star Line Museum.

De eerste selectie van cv’s gebeurde door het externe adviesbureau op basis van de selectiecriteria die terug te vinden zijn in de uitvoerige profielbeschrijving. Daarna boog een jury zich over de verschillende profielen en cases die elk van hen voordroegen. De jury, samengesteld uit verschillende profielen binnen de raad van bestuur van Het Toneelhuis als ook een externe expert formuleerde haar voorstel naar de voltallige raad van bestuur van Het Toneelhuis. Deze nam op 30 juni 2020 een unanieme beslissing tot aanstelling van Maud Van de Velde.

De Raad van Bestuur wenst ook de voltallige staf van Toneelhuis te bedanken voor het excellente werk dat verricht werd van dagelijkse leiding van Toneelhuis in wellicht de grootste crisis van de 21ste eeuw. Het artistieke project o.l.v. Guy Cassiers kon in alle rust en sereniteit verder floreren in uiterst moeilijke omstandigheden. Nu de maatregelen versoepelen staan ook hier weer vele nieuwe uitgedachte projecten op stapel. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat met de aanstelling van Maud het schip in goede handen is, zodat het harde werk van de voorbije maanden in alle continuïteit kan verder gezet worden.

Lees meer: www.toneelhuis.be (01-07-2020)

In februari 2020 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures