Nieuw Hoofd Collecties: RKD

Patricia Alkhoven is in januari 2022 als het nieuwe Hoofd Collecties in dienst is getreden bij het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. Zij volgt daarmee Judith Niessen op.

Rode draad in Patricia’s loopbaan is de zorg voor het toegankelijk maken en het duurzame beheer van (digitaal) erfgoed, in de regel in samenwerking met talrijke betrokken partner-instellingen. Zij promoveerde in 1993 aan de Universiteit Utrecht als architectuurhistoricus met het proefschrift The Changing Image of the City. A Study of the Transformation of the Townscape by means of Computer-Aided-Architectural-Design and Visualization Techniques. A case study: Heusden. Sindsdien was zij onder meer werkzaam als plaatsvervangend Hoofd en Projectmanager Innovatieve Projecten bij de Koninklijke Bibliotheek, als Hoofd Collecties bij wat nu Het Nieuwe Instituut heet, en als projectmanager bij het KNAW Meertens Instituut (Nederlandse taal en cultuur). In deze laatste hoedanigheid droeg zij bij aan CLARIAH, een digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen in Nederland, aan het NWO-KIEM-onderzoek Voortdurend Erfgoed naar de duurzaamheid van Digitaal Erfgoed, aan het innovatienetwerk CLICKNL Cultural Heritage, een van de zes kennisnetwerken onder de Topsector Creatieve Industrie, en aan CATCH: Continuous Access to Cultural Heritage. De afgelopen jaren heeft zij als Directeur het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum als fysiek en digitaal kenniscentrum op de kaart gezet. Sinds 2017 is zij coördinator van de erfgoed-route Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA/NWO) bij het KNAW Humanities Cluster.

Prof. dr. Chris Stolwijk, Algemeen directeur RKD: ‘Wij verwelkomen Patricia Alkhoven van harte als ons nieuwe Hoofd Collecties. In de loop der jaren heeft zij talrijke instellingen en professionals weten te verbinden om de toegankelijkheid en duurzaamheid van ons kwetsbare erfgoed te bevorderen, in regel op innovatieve wijze. Als Hoofd Collecties van het RKD zal zij, in samenwerking met velen, een structurele bijdrage blijven leveren aan het levend houden van ons kwetsbare erfgoed.’

Bron: RKD (04-01-2022)

In oktober 2021 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures