Nieuw Commissielid: Fonds 21

Martin van Engel is benoemd tot lid van de commissie toewijzing Jongeren & Maatschappij van Fonds 21. Van Engel is programmamanager van het project Van Gogh Verbindt, waarin het Van Gogh Museum activiteiten ontwikkelt om jongeren met een migratieachtergrond bij het museum te betrekken. Daarvoor werkte hij onder meer bij de Nationale Jeugdraad, Diversion en Imagine IC. Van Engel is expert op het gebied van stedelijke jongerencultuur, participatie en culturele diversiteit.

De comissie Jongeren & Maatschappij van Fonds 21 behandelt aanvragen die zijn ingediend binnen de pijlers Jongeren & Maatschappij en Kunst & Educatie. Binnen Kunst & Educatie steunt Fonds 21 initiatieven die professionele kunst als basis hebben en daarnaast bijdragen aan het leren en reflecteren over kunst en/of bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke bewustwording.

Martin van Engel:

‘In de hedendaagse jongerencultuur zie ik veel lef, creativiteit en diversiteit. Maar ik zie ook kansenongelijkheid. Het doel van Fonds 21 om vanuit een actuele benadering jongeren relevante kansen te bieden, spreekt me heel erg aan. Als commissielid Jongeren & Maatschappij draag ik met veel plezier bij aan dit doel.’

Henk Christophersen, algemeen directeur Fonds 21:

‘Martin van Engel heeft een brede visie, veel kennis en uitgebreide ervaring op het snijvlak van kunst, educatie en jongeren. We zijn dan ook verheugd hem welkom te mogen heten als lid van onze commissie Jongeren & Maatschappij, met als specialisatie Kunst & Educatie.’

Fonds 21 heeft twee commissies van toewijzing: een commissie voor Kunst & Cultuur en een commissie voor Jongeren & Maatschappij. Aan de commissies worden projectaanvragen voorgelegd boven de € 50.000. De commissieleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens drie jaar. De algemeen directeur van Fonds 21 is voorzitter van beide commissies.

Bron: Fonds 21 (08-04-2021)