LKCA: Directeur-bestuurder vertrekt

Sanne Scholten

Directeur-bestuurder Sanne Scholten heeft na een periode van zes jaar besloten LKCA in Utrecht te verlaten. Ze start per 15 november als directeur van de PO-Raad, de sectorvereniging voor schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Sanne blijft nog tot begin november in functie bij LKCA.

Sinds 2016 is Sanne directeur-bestuurder bij LKCA: ‘Ik ben de afgelopen jaren gezegend geweest met geweldige medewerkers en partners, die met enorme passie werken aan onze doelstelling. We hebben samen met het werkveld grote stappen gezet in de verdere ontwikkeling van cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ook hebben we gewerkt aan een meer diverse en inclusieve sector. Ik ga LKCA en het hele veld dan ook enorm missen en wens mijn opvolger veel succes.’

‘Ik ga LKCA en het hele veld enorm missen en wens mijn opvolger veel succes.’
– Sanne Scholten

Reactie Raad van Toezicht
Nicolle van Lith, voorzitter van de Raad van Toezicht van LKCA, spreekt haar waardering voor Sanne uit. ‘Wij zijn als Raad van Toezicht erg trots op wat er in gezamenlijkheid de afgelopen jaren is bereikt voor en met het werkveld. Sanne heeft LKCA de afgelopen jaren als organisatie en als partner van het werkveld vleugels gegeven. LKCA is op tal van vlakken gegroeid en die positieve ontwikkeling is merkbaar in de sector. We bedanken Sanne voor haar grote inzet, zeker ook voor belangrijke thema’s die sectorbreed speelden, zoals de Code Diversiteit & Inclusie. En voor haar inspanningen tijdens de coronacrisis, waarin ondanks alle beperkingen de verbinding met het werkveld versterkt werd. Wij wensen Sanne veel plezier en succes in haar nieuwe functie.’

‘We bedanken Sanne voor haar grote inzet.’
– Nicolle van Lith

De Raad van Toezicht gebruikt de komende periode om een geschikte vervanger te vinden die gaat bijdragen aan de missie van LKCA om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, met de nadruk op diegenen voor wie dit (nog) niet vanzelfsprekend is.

Lees meer: LKCA (01-09-2022)