Jong VNK roept op tot minimale stagevergoeding in de Museum cao

De jongerentak van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, Jong VNK, sluit zich aan bij de resultaten van het onderzoek van het European Youth Forum (EYF) en roept de Museumvereniging op een minimale stagevergoeding in de Museum cao op te nemen.

Onderzoek van het European Youth Forum (EYF) toont aan dat onbetaalde stages jongeren meer dan 1000 euro per maand kosten, negatieve invloed hebben op de geestelijke gezondheid en kansenongelijkheid vergroten. EYF roept werkgevers daarom op om stagiairs ten minste te belonen op het niveau van het nationale minimumloon.

De reden dat Jong VNK aandacht vraagt voor het onderzoek van EYF heeft te maken met het feit dat veel stagiairs in de culturele sector slecht worden betaald. Dat de stagevergoedingen in de culturele sector zo laag liggen is zorgelijk, aldus het bestuur van Jong VNK: ‘De sector laat zich met de Museum cao en de Fair Practice Code voorstaan op inclusief werkgeversbeleid. In de praktijk valt de meest kwetsbare groep echter overal buiten. Het lopen van een stage is in veel gevallen een verplicht onderdeel van de opleiding en vaak essentieel in het opdoen van werkervaring en het opbouwen van een netwerk. Vaak lopen studenten drie of meer dagen per week stage naast hun studie, waardoor er amper tijd overblijft voor een bijbaan. Het resultaat? Studenten raken sneller overbelast of zien geen mogelijkheid om stage te lopen. Dit werkt kansenongelijkheid in de hand.’

Stagevergoedingen zijn niet wettelijk vastgelegd. Jong VNK roept de Museumvereniging daarom op om een minimale stagevergoeding op te nemen in de Museum cao. Ook zou het goed zijn als de sector veel transparanter zou communiceren over stagevacatures. In de praktijk komen veel studenten nog altijd via via binnen. Daarnaast hebben sommige masters in de afgelopen jaren een monopolie gekregen op bepaalde stageplaatsen. Deze ontwikkelingen zijn onwenselijk en alarmerend. Studenten zouden evenveel kans moeten krijgen om ervaring op te doen en aan de slag te gaan. Een stageplaats aanbieden vereist goede begeleiding, een heldere definitie van de functie, de arbeidsvoorwaarden en een passende vergoeding, aldus Jong VNK.

Lees meer: Jong VNK (06-02-2023)