Interview Taco Dibbits, Hoofddirecteur Rijksmuseum

Waar het om gaat, is dat we ons rekenschap geven van de geschiedenis. Dat we kennis nemen van de geschiedenis. Daardoor kunnen we onze gemeenschappelijke toekomst op een betere manier vormgeven.
 

Interview met Taco Dibbits, Hoofddirecteur Rijksmuseum in Het Parool (03-06-2021)