Interview Annabelle Birnie, Directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Door de schaarste van de middelen hadden we nu eenmaal geen gemakkelijke taak. Het woord is nu aan de politiek; mocht de raad gehoor geven aan de vele steunbetuigingen, is dat hun beslissing.
 

Interview met Annabelle Birnie, Directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) in Het Parool (22-08-2020)