Het Huis Utrecht: Cobie de Vos stopt als directeur-bestuurder

Foto: Nadine van de Berg

Na ruim negen jaar leiding te hebben gegeven aan het team en de ontwikkelingen van Het Huis Utrecht, verlaat Cobie de Vos op 1 mei 2022 de organisatie.

Cobie de Vos begon in december 2006 bij Huis en Festival a/d Werf als zakelijk directeur. Na de grote bezuinigingen op cultuur, waarbij de subsidies voor productiehuizen werden stopgezet en het festival fuseerde met Springdance tot SPRING, heeft zij samen met Guido Besselink Het Huis Utrecht gebouwd. Een huis dat is uitgegroeid tot een bruisende en hooggewaardeerde werkplaats voor jonge theatermakers. Dit in combinatie met een gastvrije en ondernemende locatie waar ruimte is voor allerlei soorten presentaties, meetings, workshops en congressen.

“Met buitengewoon veel waardering en trots kijken we terug op de bestuursperiode van Cobie. Ze heeft het geweldig gedaan”, aldus voorzitter Geert ter Steeg van de Raad van Toezicht. De inzet op talentontwikkeling in de podiumkunsten is haar veel dank verschuldigd. Wat overheerst is dat de raad het Cobie van harte gunt om haar wens te volgen en een nieuwe stap te zetten.

Cobie: “Ik ben trots op wat we met het team hebben opgebouwd. We hebben een mooi huis vormgegeven voor podiumkunstenaars. De coronacrisis heeft wederom zichtbaar gemaakt dat een plek voor onderzoek en ontwikkeling onontbeerlijk is voor een gezonde kunstpraktijk. We staan er nu goed voor. Het Huis is een gezonde organisatie die haar kansen ook tijdens de crisis heeft gepakt. Daarmee geef ik in vol vertrouwen Het Huis Utrecht over aan mijn opvolger. Ik wil mijn expertise blijven inzetten voor de kunstensector. Hoe en waar laat ik op dit moment nog open”.

De Raad van Toezicht zet op korte termijn de zoektocht in. Dit in de wetenschap dat elke kandidaat een stevige organisatie aantreft, die werkt vanuit een inspirerend meerjarenbeleidsplan en altijd ruimte biedt aan ontwikkeling en innovatie.

De tijdige aankondiging van dit vertrek geeft de gelegenheid om een goede overdracht te verzorgen voor haar opvolger. De procedure start binnenkort.

Lees meer: Het Huis Utrecht (21-10-2021)