Concordia: directeur vertrekt

Roswyde Burgman legt haar functie als directeur-bestuurder van Concordia in Enschede neer. De huidige veranderopdracht vraagt om ander profiel directeur-bestuurder. Lous Kerkhof volgt haar op. Zij zal de transitie naar een nieuwe organisatie gaan vormgeven.

Na afstemming met de raad van toezicht en het MT van Concordia heeft Roswyde Burgman besloten haar functie als directeur-bestuurder neer te leggen. Door interne en externe ontwikkelingen, is de functie die zij bekleedt de afgelopen periode snel veranderd. Per 5 september legt Roswyde haar werkzaamheden neer. “Er is niet voldoende aansluiting meer tussen mijn profiel en het profiel dat nu nodig is om Concordia door te ontwikkelen”, aldus Burgman. Lous Kerkhof volgt Roswyde op.

In overleg met het MT heeft de Raad van Toezicht van Concordia gekeken naar een goede oplossing voor de vraagstukken waar Concordia voor staat. “De RvT betreurt het zeer dat iemand met zoveel talenten toch niet de juiste aansluiting heeft met deze prachtige organisatie“, vertelt Hanneke Klopper, voorzitter van de RvT.

Als opvolger van Roswyde is samen met het MT gezocht naar iemand die zijn of haar sporen verdiend heeft in het goed begeleiden van een transitie waar Concordia voor staat. Lous Kerkhof begeleidde ook de transitie van Crea, Techniekmuseum Heim en Muziekschool Hengelo tot het huidige Oyfo. Haar opdracht voor Concordia: de transitie naar een nieuwe organisatie vormgeven. Haar rol bij Concordia zal voornamelijk extern gericht zijn. “Concordia staat voor avontuurlijke en hoogwaardige kunst en cultuur voor Enschede en omgeving. Het is een verbindende, sociale, culturele speler van de stad en jaagt vernieuwende projecten en samenwerking aan tussen makers, onderwijs en instellingen. Deze krachten willen we stevig verankeren in de toekomst” vertelt Lous.

Concordia heeft een visie ontwikkeld voor een cultureel warenhuis en een sociaal-inclusief podium. Dit bruisende warenhuis voor cultuur zal worden waargemaakt in samenwerking met andere cultuurpartners, met Concordia als vaste waarde voor film- en beeldcultuur. Het monumentale pand van de ‘oude V&D’ op kruispunt de Graaf in de binnenstad van Enschede is de gedroomde locatie voor dit warenhuis. Ook werkt Concordia aan een prachtig sociaal-inclusief podiumconcept voor het huidige pand aan de Oude Markt. Hierin staan de stad en haar bewoners, hun dromen en verhalen centraal.

“We bedanken Roswyde hartelijk voor alles wat ze de afgelopen periode heeft gedaan voor Concordia. We zien zowel voor Roswyde als voor Concordia een hele mooie toekomst in het verschiet“, sluit Hanneke Klopper af.

Lees meer: Concordia (05-09-2023)