Vincent van GoghHuis: Voorzitter Bestuur

Het Vincent van GoghHuis in Zundert zoekt een Voorzitter Bestuur voor 6 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-08-2024Het Vincent van GoghHuis is een levend kunstcentrum op de geboortegrond van één van de beroemdste kunstenaars uit de geschiedenis. Geen klassiek museum, maar een actieve belevingswereld, voor zowel kunstliefhebber als toerist. Met een prikkelende presentatie over het leven en werk van Vincent van Gogh. Op de geboortegrond van deze meester wordt ook aandacht besteed aan zijn vakbroeders, van toen en nu. Daarmee wordt één van zijn dromen gerealiseerd: een plek voor de kunst van de toekomst.

Het Van GoghHuis staat aan de vooravond van een belangrijke transitie. Er liggen plannen voor een nieuwe presentatie over Vincent van Gogh en uitbreiding met een expositievleugel in de tuin. Hierdoor wil het museum zich bovenlokaal nadrukkelijker op de kaart zetten.

Wegens vertrek van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een

Voorzitter Bestuur

6 bijeenkomsten per jaar

Het bestuur streeft naar een samenstelling waarin vakinhoudelijke kennis, zakelijk en financieel management, juridische aspecten, organisatieontwikkeling en communicatie zijn vertegenwoordigd. De codes Cultural Governance, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie zijn daarbij leidend. Naast het deelnemen aan reguliere vergaderingen is elk lid bereid om het team vanuit eigen expertise constructief te ondervragen en adviseren. Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar een samenstelling die de diversiteit en verscheidenheid van onze samenleving weerspiegelt.

Wie zoeken wij – profiel
In het huidige bestuur zijn inhoudelijke, bestuurskundige en financiële kennis geborgd. Het Vincent van GoghHuis verwelkomt graag een nieuwe voorzitter die bereid is zich (pro)actief te bewegen in regionale en landelijke bestuurlijke netwerken, sparringpartner is in strategieontwikkeling en zich (deels) herkent in het volgende profiel:

  • Je hebt ervaring in het besturen van een culturele organisatie.
  • Je hebt affiniteit met erfgoed en kunst, in het bijzonder met Vincent van Gogh.
  • Je volgt de strategische en artistieke keuzes die bij de organisatie belegd zijn en bevraagt die kritisch en constructief.
  • Je bent in staat de belangen van de organisatie te behartigen richting gemeente, provincie en andere overheden; en in relatie tot museale en Van Gogh netwerken.
  • Je werkt samen met bestuur en directie aan het toekomstbestendig maken en verwezenlijking van de ambities van het Van GoghHuis Zundert.
  • Je bent tevens afgevaardigd In het bestuur van de Stichting Kunstfonds Vincent van GoghHuis (2x per jaar) en de Raad van Advies van de Van Gogh Sites Foundation/Van Gogh Brabant (4x per jaar).

Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

We nodigen kandidaten die zich hierin herkennen en die graag een bijdrage leveren aan de ambities van het Van GoghHuis van harte uit om te reageren en met ons van gedachten te wisselen over de invulling van de vacature.

Reageren
Graag reageren voor 15 augustus 2024 naar: vincent@vangoghhuis.com.

Voor meer informatie kun je je richten tot: Ron Dirven – directeur-conservator, m. 06-23301249.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.