Museum Speelklok: Lid Raad van Toezicht

Museum Speelklok in Utrecht zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-08-2024In het hart van de stad Utrecht, in de Middeleeuwse Buurkerk, bevindt zich Museum Speelklok. Het museum beheert een collectie van ruim 12.000 zelfspelende muziekinstrumenten die dagelijks wordt gedemonstreerd. Om deze live muziek mogelijk te maken, hebben we een restauratie-atelier waar de oude ambachten van klokkenmaker en orgelbouwer worden beoefend.

Jaarlijks ontvangt Museum Speelklok ruim 100.000 bezoekers. We willen laagdrempelig zijn voor een breed en divers publiek, tegelijkertijd willen we aansluiten bij maatschappelijke thema’s en leerdoelen van scholen. Om dat mogelijk te maken, blijven we innoveren. Op dit moment werken we, samen met het vmbo- en mbo-onderwijs, aan een herinrichting van de bovenverdieping met als missie om techniek aantrekkelijker te maken voor een breed (nieuw) publiek. Deze herinrichting is tevens het startpunt voor herprofilering van het gehele museum. De opening zal in het najaar van 2025 plaatsvinden.

Er werken 25 vaste medewerkers, circa 40 oproepkrachten en een wisselend aantal tijdelijke projectmedewerkers. Museum Speelklok wordt financieel structureel gesteund door de Gemeente Utrecht en de Vriendenloterij. Voor speciale activiteiten wordt het museum financieel ondersteund door de Stichting Vrienden van Museum Speelklok.

Museum Speelklok is per 1 oktober 2024 op zoek naar een RvT lid met ervaring in de museale wereld. Bij voorkeur ben je op dit moment werkzaam in een (middel)groot museum in een leidinggevende en/of beleidsfunctie. De RvT vergadert minimaal vier keer per jaar. Daarnaast is er één strategische sessie.

Lid Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft minimaal vijf en maximaal zeven leden. Het toezicht is gericht op de lange termijn strategie, de financiële kaders en de beleidsvoering van de directie. De focus ligt altijd op het belang van het museum, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokken partijen. De RvT is er één die reflecteert op en investeert in zijn eigen (diverse) samenstelling en functioneren. De RvT staat de directeur-bestuurder en haar team met raad en daad ter zijde bij de transitie die het museum heeft ingezet en wil – naast zijn toezichthoudende taken – ook inspireren.

Het resultaat is een breed georiënteerde groep mensen met hart voor het museum en met kennis en ervaring op het gebied van financiën, diversiteit & inclusiviteit, de museumwereld, personeel & organisatie, governance en stad & provincie. In zijn samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en gender. De samenstelling is zo dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs, conform de Code Cultural Governance.

Ervaring

  • Ruime ervaring in de museale sector. Expertise op het gebied van functioneel en/of immaterieel cultureel erfgoed is een pre.
  • Bewezen trackrecord in leiderschap en strategisch denken.
  • Netwerk binnen de culturele sector.
  • Sterke communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, met een passie voor behoud en innovatie op het gebied van cultureel erfgoed.

Reacties graag vóór 1 september 2024 naar mvandijk@museumspeelklok.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met Marian van Dijk, directeur van Museum Speelklok, via telefoonnummer 06 30147306.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.