Museum aan de A: Lid Raad van Toezicht

Museum aan de A in Groningen zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 05-09-2024’n Golden Kaans

Groningen krijgt een kans, een gouden kans om te bouwen aan een splinternieuw museum over de rijke Groningse geschiedenis. Museum aan de A is een zelfbewust museum dat met lef de verhalen van Groningen en de Groningers vertelt en de geschiedenis verbindt met de opgaven van vandaag. Vanuit verschillende perspectieven, met meerdere stemmen. Een museum dat discussies niet uit de weg gaat maar juist stimuleert. Een museum dat agendeert, verrast en inspireert.

We willen onze bezoekers een ervaring geven om nooit te vergeten. Dit doen we niet alleen door boeiende tentoonstellingen, maar ook door afwisselende events. We vinden het belangrijk om ook nieuwe doelgroepen te bereiken, mensen die normaal nog niet naar ons museum komen.

Museum aan de A is de opvolger van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. We staan midden in de transitie van een voormalig maritiem museum naar een algemeen historisch museum over Groningen stad en provincie. In verband met de geplande verbouwing zijn we op dit moment alleen open voor events, niet voor tentoonstellingen. Naast alle voorbereidingen voor het vernieuwde museum, zoals het maken van een nieuwe vaste presentatie, zijn we ook bezig met voorbereidingen voor pop-up-tentoonstellingen. Dit alles zorgt voor een bijzondere dynamiek in de organisatie.

Museum aan de A is een stichting onder leiding van een directeur-bestuurder. Het museum is een ‘platte’ organisatie met weinig hiërarchische structuren en een informele sfeer. Naast rond de 13 fte aan vaste medewerkers werken ongeveer 50 vrijwilligers bij het museum. Verder werken wij nauw samen met onze vaste partners het Groninger Museum, de Groninger Archieven en Noorderpoort.

Omdat de zittingstermijn van een van de huidige leden afloopt, zoeken we per november 2024 een

Lid Raad van Toezicht

6 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Museum aan de A bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij staan de directie met raad en daad terzijde, houden toezicht op de hoofdlijnen van het beleid van het museum en denken gevraagd en ongevraagd mee op een positief kritische manier. We werken volgens de principes van good governance en onderschrijven de Ethische Code, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar maar vanwege de transitie waarin het museum zich bevindt, kunnen er op belangrijke beslismomenten extra vergaderingen bijkomen. Aanvullend vinden jaarlijks een zelf-evaluatie en een ontmoeting met de medewerkers plaats. Voor bijzondere activiteiten en onze jaarlijkse kerstborrel nodigt het museum de leden van de Raad van Toezicht uiteraard uit en wordt het gewaardeerd als je erbij kunt zijn.

De leden hebben als aandachtsgebied geschiedenis, onderwijs, marketing, musea en bedrijfsvoering inclusief financiën. Vanwege de beëindiging van de benoemingstermijn gaat het lid met een museale achtergrond stoppen. Om haar te vervangen zoeken wij een kandidaat die ervaring en binding met de culturele sector heeft. Ervaring met het betrekken van voor ons nieuwe doelgroepen en een breed netwerk is een sterke pre.

Bij de selectie van het nieuwe lid streven we naar een zo groot mogelijke diversiteit. Draag jij, in welke vorm ook, bij aan de diversiteit van onze Raad van Toezicht dan nodigen we je van harte uit te reageren!

Profiel

 • Je bent geïnteresseerd in de Groninger geschiedenis, cultuur en in musea.
 • Je bent een moderne toezichthouder volgens de principes van good governance of hebt de ambitie dit te worden.
 • Je hebt een open houding, kunt out of the box denken en vragen stellen vanuit een actieve en opbouwend kritische houding.
 • Je fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
 • Je denkt mee over een breed cultureel aanbod voor een divers publiek en hebt een netwerk van mensen die nu nog niet (vaak) naar een museum komen. Je kunt ons helpen bij het bereiken van nieuwe doelgroepen.
 • Wij vinden het belangrijk dat onze RvT divers is samengesteld en oog heeft voor verschillende perspectieven en expertises.
 • Voor het vervullen van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig.
 • De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop kan dit worden verlengd met één volgende periode.

Tijdsbesteding en vergoeding

 • De Raad van Toezicht van Museum aan de A vergadert ongeveer zes keer per jaar en heeft daarnaast jaarlijks een bijeenkomst in het kader van de zelfevaluatie. Vanwege de transitie kan er de komende jaren vaker worden vergaderd.
 • Naast het bijwonen van de vergaderingen vraagt de voorbereidingstijd een tijdsinvestering van de leden. De vergaderingen vinden bij afwisseling plaats in het museum en digitaal.
 • Tijdens bijzondere activiteiten wordt aanwezigheid verwacht en op prijs gesteld, zoals openingen van tentoonstellingen en specifieke medewerkersbijeenkomsten.
 • Dit gaat om een onbetaalde functie. Gemaakte onkosten, zoals bijvoorbeeld parkeerkosten, worden uiteraard vergoed.

Heb jij interesse?
Dan ontvangen we graag je motivatie (brief of filmpje) en cv via vacature@museumaandea.nl! Je kunt reageren tot 6 september 2024. De gesprekken zullen in het museum plaatsvinden op donderdag 19 september 2024 tussen 15.00 en 19.00 uur. Een eventueel tweede gesprek zal plaatsvinden op woensdag 25 september 2024 tussen 16.00 en 18.00 uur.

Benoeming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 26 november 2024.

De benoemingsadviescommissie bestaat uit:

 • Rob Schuur (voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter commissie bestuurszaken).
 • Marieke Boekhold (lid commissie bestuurszaken en voorzitter auditcommissie).
 • Willem de Kok (lid auditcommissie).
 • Nicolette Bartelink (directeur-bestuurder).
 • Nicki Günther (beleidsmedewerker en vrijwilligerscoördinator).

Heb je vragen?
Neem dan tot 1 augustus contact op met Marieke Boekhold (06-46748655) en vanaf 1 augustus 2024 met Rob Schuur (06-53292098).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.