Kleur in Cultuur: Raad van Toezicht-lid

Kleur in Cultuur in Almere zoekt een Raad van Toezicht-lid: aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering voor circa 1 dag per maand | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenMet de activiteiten van Kleur in Cultuur krijgen kinderen in Almere de kans om hun creativiteit in te zetten, talenten te benutten en inspiratie op te doen. In de Artlabs, creatieve vrijplaatsen, ontmoeten ze elkaar en verrijken ze hun levens. De Artlabs zijn verspreid over de hele stad, in wijken en buurten waar de behoefte merkbaar aanwezig is. Kleur in Cultuur creëert in Almere een sterkere sociale basis en maakt kinderen daarmee gelukkigere, gezondere en socialere inwoners van de stad.

Voor de raad van toezicht van Kleur in Cultuur zoeken wij per direct een nieuw

Raad van Toezicht-lid

aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering

circa 1 dag per maand

De raad van toezicht
Onze raad van toezicht houdt onafhankelijk en kritisch toezicht op de juiste belangenafweging over strategische keuzes en het gevoerde en te voeren beleid. Als het gaat om ondernemerschap is de RvT een klankbord voor de directeur-bestuurder. Ook ziet de raad toe op de kwaliteit van de dienstverlening, waarbij het perspectief van de kinderen centraal staat, evenals op de (financiële) continuïteit. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en vervult – in samenspraak met de directeur-bestuurder – een actieve netwerk- en ambassadeursrol. Vanuit ieders eigen kennis en kunde wordt er toezicht gehouden op het beleid, de realisatie van doelstellingen en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast geven de leden goedkeuring aan statutair vastgelegde strategische beslissingen en keurt zij (voorgenomen) besluiten van de directeur-bestuurder goed.

Kleur in Cultuur staat voor een diverse en inclusieve werkomgeving: in de samenstelling van het team, de activiteiten en het publieksbereik. Kleur in Cultuur hecht er als organisatie veel waarde aan dat iedereen zichzelf kan zijn; ongeacht afkomst, beperking, leeftijd, gender, identiteit en/of expressie. Kleur in Cultuur waardeert verschillende zienswijzen binnen de organisatie en geeft iedereen die er werkt de ruimte om waarde toe te voegen.

Wij zoeken een RvT-lid dat

  • Kennis van en ervaring heeft met financiële rapportages, verslaglegging en risicomanagement.
  • In staat is om de realisatie van het beleid (inclusief het kwaliteitsbeleid), de bedrijfsvoering, IT, HR en financiën te monitoren.
  • Kritisch en onafhankelijk bijdraagt aan de besluitvorming in de RvT.
  • Brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie, ambitie en het werkveld van Kleur in cultuur heeft.
  • Integer is en met gevoel voor verhoudingen, alert en communicatief vaardig hun rol invult.
  • Over voldoende tijd beschikt om de taak te vervullen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is circa één dag per maand. De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar.

Interesse?
Stuur je motivatie en cv ter attentie van Hanna Hosselet naar voorzitter@kleurincultuur.com.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Biza Shalmashi, directeur-bestuurder, via biza@kleurincultuur.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.