de Bibliotheek Eemland: Directeur-Bestuurder

De Bibliotheek Eemland in Amersfoort zoekt een Directeur-Bestuurder voor 36 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 01-09-2024De Bibliotheek Eemland verzorgt het bibliotheekwerk in vijf gemeenten in de provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Woudenberg. Zij zijn verschillend in omvang, demografische en sociale opbouw. Dit maakt het werkterrein van de Bibliotheek divers en veelomvattend.
De Bibliotheek Eemland is een maatschappelijk-educatieve bibliotheek met een focus op drie maatschappelijke opgaven:

 • De geletterde samenleving: stimuleren van lezen en leesplezier;
 • Participatie in de informatiesamenleving: mee kunnen doen in de (digitale) samenleving, informatie kunnen vinden en inzetten;
 • Leven lang ontwikkelen: ontwikkeling van lees- en digitale vaardigheden en doorontwikkeling van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid.

Dit wordt gedaan door vanuit de collectie, programma’s en collega’s kennis en informatie beschikbaar te stellen. Door zelf of in samenwerking met anderen ontmoetingen en debat te organiseren en door binnen de doelen een podium beschikbaar te stellen aan partners. De Bibliotheek Eemland heeft de ontwikkeling doorgemaakt van traditionele uitleenbibliotheek naar een laagdrempelige, bereikbare, plezierige ontmoetingsplek met maatschappelijk-educatieve aantoonbare meerwaarde voor uiteenlopende doelgroepen.

De context van de bibliotheek en de maatschappelijke behoeften zijn stevig in beweging, dit vereist een continu wendbare bibliotheek die goed kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken én daar zelf de regie op voert. De samenwerking met maatschappelijke partners, op een zakelijke en resultaatgerichte manier, is noodzakelijk. De relatie met de gemeenten is goed, en vergt continu onderhoud. Samenwerking met hen geschiedt op basis van een overkoepelende samenwerkingsovereenkomst. De gemeenten krijgen van overheidswege een zorgplicht ten aanzien van bibliotheekwerk, dit houdt in dat gemeenten een bibliotheekvisie moeten ontwikkelen. Een moment dat proactief en als gids voor de gemeenten opgepakt wordt door de bibliotheek in de samenwerking. Dit krijgt uiting in het in 2025 nieuw op te stellen Meerjarenbeleidsplan. Hierin wordt ook een vernieuwde positionering, als zichtbare en doortastend handelende bibliotheek die middenin de maatschappij staat, opgenomen. Andere samenwerkingspartners zijn onderwijsinstellingen, de landelijke bibliotheekorganisaties en, in de toekomst meer en meer, partners passend bij de programmalijnen en het bedrijfsleven.

Directeur-Bestuurder

36 uur per week

De organisatie zoekt een proactieve en ondernemende directeur-bestuurder die een duidelijke koers kan neerzetten en de organisatie daarin met stevigheid kan leiden. Je hebt een visie op de maatschappelijke, educatieve en culturele rol van de bibliotheek en weet bij de uitvoering daarvan goed de interactie te zoeken met de diverse stakeholders, zoals gemeenten, samenwerkingspartners en inwoners.

Als directeur-bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor het tot stand brengen en uitvoeren van een nieuw meerjarenbeleidsplan en het integraal management van de organisatie inclusief beleids- en cultuurontwikkeling. Tevens draag je de financiële verantwoordelijkheid. Als zichtbare directeur met aandacht voor de mensen voer je veranderingen door, met een juiste balans tussen sturend en verbindend optreden.
Je zorgt voor continuïteit, zodat de bibliotheek zich blijft ontwikkelen, onder andere door in te zetten op aanvullende financieringsstromen.

Wat betreft de externe rol ben je het boegbeeld dat actief is in een relevant netwerk, heb je goed gevoel bij lokale en maatschappelijke ontwikkelingen en bij politiek-bestuurlijke situaties en weet je regie te voeren op samenwerkingen.

Om intern en extern goed te presteren ben je een sturende leider en kenmerkt je leiderschap zich door een open en transparante houding, zichtbaar en benaderbaar, gericht op verbinding, gezamenlijkheid en samenwerking. Tegelijkertijd ben je resultaatgericht, daadkrachtig en besluitvaardig.

Je hebt ervaring met organisaties in verandering en je beschikt over implementatiekracht om samen met het MT en de organisatie de gewenste doelen te realiseren.

Governance
De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht is constructief kritisch en zeer betrokken bij de organisatie. De samenwerking met hen is professioneel met een goed oog voor ieders verantwoordelijkheden.

Functie-eisen competenties

 • Je beschikt over hbo-/wo-opleiding of -werkniveau.
 • Je hebt ruime leidinggevende ervaring, in een voor deze functie relevante organisatie en positie. Bijvoorbeeld in een culturele of maatschappelijke organisatie, in het sociaal domein of wellicht in een commerciële omgeving, met affiniteit met bibliotheken.
 • Je hebt visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de bibliotheek daarin.
 • Je hebt ervaring met en goed inzicht in bedrijfseconomische en financiële aspecten, werkprocessen en strategische bedrijfsvoering.
 • Je bent een stevige leider, verbindend en empathisch.
 • Je stelt duidelijke kaders en geeft daarbinnen ruimte en vertrouwen aan medewerkers.
 • Je bent politiek-sensitief met gevoel voor het bestuurlijke speelveld en de samenleving waarin een bibliotheek zich bevindt.
 • Je hebt organisatievermogen en organisatiesensitiviteit en bent besluitvaardig.
 • Je bent ondernemend met een externe oriëntatie.
 • Je hebt binding met de regio.

Benoeming en vergoeding
Gestreefd wordt naar indiensttreding uiterlijk per 1 januari 2025. Het betreft een functie van 36 uur per week. Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van steeds 4 jaar.

Het salaris is afhankelijk van achtergrond en ervaring, waarbij schaal 14 van de cao Openbare Bibliotheken het uitgangspunt is.

PublicSpirit kan meer informatie geven over de functie. Voor inhoudelijke vragen neem je contact op met Carine Leemereise, managing consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 033 – 445 9050.
Je kunt PublicSpirit ook mailen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren
Je wordt verzocht te reageren vóór 2 september 2024.

Je kunt je sollicitatie indienen via onderstaande sollicitatiebutton. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je cv en motivatiebrief (graag vermelding van ref.nr. 8210) uploaden. Wanneer wij jouw sollicitatie hebben ontvangen, krijg je een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van vacature directeur-bestuurder bij De Bibliotheek Eemland (8210). Een ontwikkelassessment en referentonderzoek maken deel uit van de procedure.

Planning

 • Reactietermijn: tot en met 1 september 2024
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 36-38
 • Bespreking sollicitaties met de Bibliotheek Eemland: 25 september
 • 1e selectieronde met de Bibliotheek Eemland: begin oktober
 • 2e selectieronde met de Bibliotheek Eemland: medio oktober
 • Referentiecheck en arbeidsvoorwaardengesprek: week 42-44
 • Benoeming: voor 1 november
 • Start: 1 januari 2025

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.