Amsterdam Museum: Lid Raad van Toezicht

Het Amsterdam Museum in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht met het profiel Financiën voor tenminste vier vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-07-2024Het Amsterdam Museum, opgericht in 1926, nodigt als innovatief stadsmuseum bewoners en bezoekers van Amsterdam uit om mede-eigenaar te worden van onze stad. Samen vieren we de stad, maar maken ook de mindere kanten bespreekbaar en onderzoeken wat beter kan.

We presenteren tentoonstellingen en programmeringen over een breed spectrum aan stedelijke onderwerpen. Hierin delen we kennis, tonen we kunst en erfgoed, en vertellen we relevante verhalen. Historische en hedendaagse verhalen die de stad vormen, in alle gedaantes. Dit doen we op onze locaties in de historische binnenstad: de Amsterdam Museum-vleugel aan de Amstel, Huis Willet-Holthuysen. En straks ook in het geheel gerenoveerde Burgerweeshuis Complex. Uiteraard samen met al onze partners op locaties verspreid over de stad.

Het museum beheert een collectie van meer dan 100.000 objecten, die grotendeels in eigendom is van de stad Amsterdam en daarmee ook van de bewoners. Het Amsterdam Museum zorgt ervoor dat de collectie duurzaam beschikbaar blijft als bron voor nieuwe presentaties, onderzoek en inspiratie. Daarnaast blijven we de collectie uitbreiden door middel van participatieve verzamelprojecten, waarbij immaterieel erfgoed en digitaal verzamelde verhalen een groeiende rol spelen. Tot slot vinden we het belangrijk om met hedendaagse makers te werken door middel van nieuwe opdrachten en projecten.

In onze samenwerkingen staan co-creatie en participatie centraal, we werken dan ook vanuit gelijkwaardigheid. Samen met onze partners leggen we verbindingen en delen we onze kennis. In de stad neemt het museum verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie in het stedelijk ecosysteem, en daarbuiten op nationaal en internationaal niveau.

Het Amsterdam Museum is als A-bis instelling opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam. Samen met de Gemeente Amsterdam bereidt het Amsterdam Museum de renovatie voor van het museumgebouw aan de Kalverstraat (Burgerweeshuis). Het Amsterdam Museum is dan ook tijdelijk met de presentaties verhuisd naar het H’Art-gebouw aan de Amstel en met het kantoor naar de Herengracht.

Het Amsterdam Museum zoekt een nieuw

Lid Raad van Toezicht (v/x/m)

met het profiel Financiën

tenminste vier vergaderingen per jaar

Het Amsterdam Museum is een stichting die wordt geleid door een directeur-bestuurder. De RvT staat het bestuur met raad en daad terzijde, houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën, en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder.

Alle leden van de RvT beschikken over de volgende competenties en vaardigheden

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Onafhankelijk en kritisch, ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder.
 • Toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring.
 • Affiniteit met de culturele sector en het werkterrein van het Amsterdam Museum.
 • Herkent zich in de kernwaarden, missie en visie van het museum.
 • Het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting op passende wijze controleren en stimuleren.
 • De directeur-bestuurder met advies bijstaan.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.
 • Beschikt over relevante netwerken.

Specifieke deskundigheden van het nieuwe RvT-lid

 • Voegt met een eigen blik en achtergrond toe aan de meerstemmigheid in de RvT.
 • Is stevig (strategisch) financieel en bedrijfsmatig onderlegd met een goed inzicht in en gevoel voor de verschillende financieringsstromen.
 • Heeft een goed begrip van financiële rapportage, auditing en financiële risicobeoordelingen.
 • Heeft relevante ervaring als toezichthouder en als lid van een auditcommissie.
 • Denkt mee in kansen zonder kritische blik te verliezen.
 • Heeft inzicht in het veld van belanghebbenden voor het Amsterdam Museum en mogelijke samenwerkingspartners of is bereid dit op te doen.
 • Heeft kennis van de politieke en bestuurlijke omgeving waarin het Amsterdam Museum opereert of is bereid dit op te doen.

Benoeming
RvT-leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd. Benoemingen moeten worden goedgekeurd door het College van B&W van de Gemeente Amsterdam.

Vergaderingen
De RvT van het Amsterdam Museum vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar.

Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vastgestelde vrijwilligersvergoeding. Ook hebben leden van de Raad van gratis toegang tot alle tentoonstellingen en publieksprogramma’s van het Amsterdam Museum, én worden ze regelmatig uitgenodigd voor openingen en andere bijzondere evenementen.

Heb jij affiniteit met Amsterdam en de museale wereld? En zou je naast je werk graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij? Dan is een rol in de Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum misschien iets voor jou. De Raad van Toezicht zoekt specifiek naar een lid met het profiel Financiën, die tevens voorzitter zal zijn van de auditcommissie.

Procedure
Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan kun je reageren door de onderstaande vragen te beantwoorden en met cv uiterlijk vóór donderdag 1 augustus 2024 te sturen naar po@amsterdammuseum.nl onder vermelding van vacature lid Raad van Toezicht.

Vragen (maximaal 500 woorden per vraag)

 1. Waarom wil je zitting nemen in de Raad van Toezicht van het Amsterdam Museum?
 2. Kun je uitleggen hoe jouw profiel past bij het vacante profiel binnen de RvT? Geef ons hierbij voorbeelden over jouw achtergrond en netwerken.
 3. Wat denk je bij te kunnen dragen aan de RvT en de organisatie van het Amsterdam Museum, en op welke manier?

De gesprekken met kandidaten worden gevoerd door een selectiecommissie onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht, dr. Jurenne Hooi. De eerste gespreksronde zijn (onder voorbehoud) gepland voor medio augustus en zullen plaatsvinden op het kantoor van het Amsterdam Museum aan de Herengracht 603.

Diversiteit
Het Amsterdam Museum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve organisatie zijn. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden.

Ook streeft de Raad van Toezicht bij de samenstelling naar meer diversiteit in leeftijd, geslacht en etnische achtergrond. Het museum vindt het belangrijk om een reflectie van de stad te zijn en verschillende perspectieven in Amsterdam te representeren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.