Theater De Vaillant: Zakelijk Leider

Theater De Vaillant in Den Haag zoekt een Zakelijk Leider voor 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 27-06-2024De Vaillant is het culturele hart van de Schilderswijk en Transvaal in het Haagse stadsdeel Centrum en richt zich op kunst en culturen van de bewoners. Wij maken en presenteren programma’s samen met bewoners en stellen onze podia, studio’s, kennis en expertise beschikbaar voor activiteiten van talenten en organisaties uit de stad. De Vaillant maakt werk van cultuur met iedereen die mee wil doen. Onze slogan is dan ook ‘Maak het Mee!’. Logisch dat we een zakelijk leider zoeken die affiniteit heeft met de bewoners van onze wijken en bijdraagt aan de diversiteit van ons team.

Zakelijk Leider

32 uur per week

Theater De Vaillant zoekt een zakelijk leider die de schouders zet onder onze organisatie in wijken waar de behoefte aan cultuurparticipatie groot is. In een professioneel huis met een enthousiast team en een bevlogen directeur neem je verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, stuur je afdelingshoofden aan en ben je thuis in alles waar een gesubsidieerde cultuurinstelling voor staat. Je hebt dan ook ervaring in een vergelijkbare functie of bent klaar voor een nieuwe stap.

We zoeken een gedreven zakelijk leider die samen met de directeur het theater een solide basis kan geven. Als onderdeel van het team bouw je onze inclusieve organisatie verder uit en help je onze idealen te verwezenlijken. Meer hierover kun je lezen in ons beleidsplan.

Momenteel werkt De Vaillant aan implementatie van de cao Nederlandse Podia, een gezonde financiële huishouding en onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe en grotere zaal. De financiering van De Vaillant is zojuist voor de komende vier jaar veiliggesteld. Het team is volop in beweging. Dat geldt ook voor onze gastvrije dagopenstelling. Volop zaken die de functie van de zakelijk leider, naast de dagelijkse taken, uitdagend maken.

Functiebeschrijving
Zakelijk en financieel beleid

 • In samenwerking met de directeur ontwikkelen van zakelijk beleid voor korte en lange termijn.
 • Onderhouden relaties met gemeente, fondsen en samenwerkingspartners.
 • Mede opstellen (meerjaren)activiteitenplannen en -begrotingen met betrekking tot exploitatie subsidies.
 • Werven en verantwoorden subsidies en fondsgelden ten behoeve van projecten en overige activiteiten.

Financieel beheer

 • Inrichten en onderhouden (financiële) administratie van de organisatie.
 • Uitvoeren en begeleiden budgetbeheer.
 • Opstellen financiële rapportages.
 • Voorbereiden en begeleiden planning- & control-cyclus.
 • In samenwerking met afdelingshoofden inrichten en onderhouden van het verhurings- en prijsbeleid.
 • Informeren bestuur over de bedrijfsvoering.

Personeelsbeleid

 • Coördineren van en toezien op de juiste uitvoering van de personeelsadministratie.
 • Coördineren van en toezien op de juiste personele bezetting via instroom, ontwikkeling en uitstroom van personeel.
 • Coördineren van en toezien op de juiste uitvoering van de personeelsadministratie.
 • Zorgdragen voor een passende personele bezetting via instroom, ontwikkeling en uitstroom van personeel.

Aansturing overige diensten als ICT, Huisvesting en Kaartverkoop

 • Aansturen afdeling en medewerker kaartverkoop.
 • Verzorgen interne communicatie en planningen.
 • Beheren en actueel houden risico-inventarisatie en -evaluatie.
 • Inrichten en onderhouden ICT-omgeving.
 • Zorgdragen voor optimale huisvesting en ontwikkelen langetermijnbeleid.
 • Zorgdragen voor optimale kantoororganisatie (bureau, kaartverkoop, inkoop, contracten).
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het hospitality- en horecabeleid en toezien op de juiste uitvoering hiervan.

Aanbod
De aanstelling is voor 32 uur. We bieden een jaarcontract dat daarna bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De zakelijk leider wordt ingeschaald in schaal 9 van de cao Nederlandse Podia (€ 4.190,- tot € 6.175,-) op basis van kennis en ervaring.

Solliciteren
Solliciteren kan met een brief en cv per mail. Vóór 27 juni 2024 kun je die sturen naar marijke@devaillant.nl onder vermelding van ‘Zakelijk Leider’. De eerste gesprekken vinden plaats vóór 8 juli.

Informatie over de vacature: Marijke Reuvers, marijke@devaillant.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.