Theater Babel Rotterdam: Medewerker Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

Theater Babel Rotterdam in Rotterdam zoekt een Medewerker Marketing, Communicatie & Fondsenwerving voor 24 tot 32 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Parttime | Sluitingsdatum: 27-06-2024Wij zijn Theater Babel Rotterdam! Wij verbeelden met onze voorstellingen hoe een écht inclusieve samenleving eruit zou kunnen zien. Babel maakt, speelt, leidt op, en deelt haar kennis over echt inclusief theater maken. Babel heeft een eigen theater maar is ook te vinden op andere podia, scholen, plekken waar je ons niet verwacht en in het land.

We willen meer zichtbaar zijn in de stad en ons publiek verbreden. Vooroordelen en onbekendheid vormen drempels die we willen wegnemen. We worden daarom actiever buiten de eigen muren. Met locatieprojecten ontmoet de stad onze spelers (en de mens achter de beperking) en een breed scala aan gastacteurs en musici vergroten onze zichtbaarheid voor een regulier publiek. We staan steeds vaker in het land en leveren prikkelende content aan de theaters aan. Ook werken we samen met onze coproducenten om elkaar en nieuw publiek te bereiken.

Babel zoekt vanaf 1 augustus 2024 een

Medewerker Marketing, Communicatie & Fondsenwerving

24 tot 32 uur per week

Wie ben jij?
Je hebt een commerciële en ook creatieve instelling. Je kunt buiten de box denken en verbanden leggen die er nog niet zijn. Samen met de directeur onderhoud je een netwerk van fondsen en financierders. De inbreng van deze stakeholders zet je in voor zowel fondsenwerving als voor PR/communicatie. Je kunt overkoepelend denken en daarnaast ben je ook een aanpakker. Je houdt van teksten schrijven en pers en andere relevante partijen actief betrekken en benaderen. Je houdt van het opbouwen van een netwerk om mensen enthousiast te krijgen voor ‘onze club’ van grote diversiteit.

Wat ga je doen?
PR & Communicatie
Ook in onze communicatie staat de ontmoeting met de ‘ander’ centraal. Met al onze communicatie dragen wij bij aan een meer complete representatie van ‘anderen’ in de online en offline samenleving. Onze online communicatie wordt gevoed door de offline activiteiten.

Taken PR & Communicatie:

 • Vernieuwde positionering en communicatiestrategie van Babel implementeren.
 • Het continu proactief meedenken over de verbetering van onze communicatiestrategie en deze implementeren.
 • Content schrijven voor de nieuwsbrief, website en social media en deze publiceren.
 • Meedenken over de nieuwe website en deze actueel houden.
 • Actief benaderen van media, pers en relevante partijen rondom nieuwe voorstellingen.
 • Aanleveren van content en beeldmateriaal over voorstellingen en activiteiten aan partners.
 • Bewaken en coördineren van uitbestede opdrachten, zoals drukwerk, postercampagnes, verspreiding, vormgeving en fotografie.
 • Het bewaken van Babels identiteit en huisstijl binnen alle communicatie uitingen.

Fondsenwerving
Babel hoopt op wederom een structurele bijdrage van de Gemeente Rotterdam binnen de komende cultuurplanperiode 2025-2028 maar onze ambities zijn groter! Omdat Babel zich beweegt op het snijvlak van kunst, zorg en onderwijs zijn er enerzijds veel mogelijkheden maar ook risico’s om overal net buiten te vallen. Buiten de box denken en verbanden leggen die er nog niet zijn, zijn daarom noodzakelijk en het onderhouden van een netwerk van fondsen en financierders, samen met de directeur, essentieel.

Taken fondsenwerving:

 • Presenteren & uitwerken van ideeën voor aanvragen en alert zijn op nieuwe kansen of mogelijkheden om Babels werk te financieren.
 • Ondersteunen van de directeur bij het schrijven van subsidieaanvragen.
 • Verzamelen van leuke quotes en bruikbare data om de impact van ons werk te illustreren.
 • Ondersteunen van de directeur bij verslaglegging over gefinancierde projecten.

Wat bieden wij?

 • Een baan met impact in een inclusieve organisatie binnen een betrokken en gedreven team.
 • Een aanstelling voor een jaar voor drie à vier dagen per week.
 • Een inschaling volgens de cao Dans & Theater. Een zzp-constructie is bespreekbaar, maar heeft niet de voorkeur.

Heb je vragen over Theater Babel of over deze vacature, bel dan met directeur-bestuurder Deborah Stolk (werkt niet op woensdag) op 06 39 84 67 48 of artistiek directeur Erik-Ward Geerlings op 06 14 19 82 48. Je sollicitatie (motivatiebrief en cv) kan je sturen aan Deborah Stolk op Deborah@theaterbabelrotterdam.nl vóór 27 juni 2024.

Voor meer informatie over onze toekomstplannen kan je onze meerjarenvisie 2025-2028 bekijken.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.