Stichting Erfgoed Landfort: Directeur

Stichting Erfgoed Landfort in Megchelen zoekt een Directeur voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: geenHuis Landfort is een uit 1434 daterende historische buitenplaats te Megchelen (gem. Oude IJsselstreek, Gelderland) die in 2017 door stichting Erfgoed Landfort (sEL) is verworven. Sindsdien kreeg Huis Landfort zijn vroegere patine er terug en is beter veilig gesteld voor de toekomst. Het landhuis is nu volledig gerestaureerd en verwierf het landschappelijke park weer het karakter dat het in de 19de eeuw had. Ook is het in 1945 verwoeste koetshuis herbouwd en is er weer een grote moestuin.

De stichting spant zich in om de waardes van historische buitenplaatsen in het algemeen en die van Huis Landfort in het bijzonder met geïnteresseerde bezoekers te delen en uit te leggen. Hierbij ligt een accent op de culturele- en groenhistorische karakteristieken van historische buitenplaatsen. Huis Landfort is geen museum maar een particulier bewoond huis dat zoekt naar het evenwicht om deze kwetsbare plek op verantwoorde wijze open te stellen. Hierbij is een doel meer begrip te kweken voor de waarde en instandhoudingsproblematiek van dit monumentale erfgoed.

De algehele renovatie is nu afgerond en de huidige directeur neemt in maart 2025 afscheid. Wij kijken dus uit naar een nieuwe energieke

Directeur

1 fte

Je zult, samen met het bestuur, team en vrijwilligers, deze prachtige buitenplaats respectvol en door cultureel ondernemerschap toekomst geeft en verder invulling geeft aan een gekaderd en vastgesteld beleidsplan. Daarbij streeft sEL ernaar deze buitenplaats op juiste wijze te delen met haar bezoekers en uit te leggen wat de waarde van deze en andere historische buitenplaatsen in Nederland is.

Het cultureel ondernemerschap dient tot instandhouding van Huis Landfort. Verder werkt sEL nauw samen met stichting Kastelen, hist. Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) aan de opzet van een Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur.

Wij verwachten dat de nieuwe directeur op inspirerende wijze leiding geeft aan het professionele team van zeven medewerkers en de 80 vrijwilligers en de stichtingsdoelen verder versterkt.

De aan te stellen directeur

 • realiseert het vastgesteld beleidsplan visie en ontwikkelt dit voort. Dit beleidsplan ademt respect uit voor deze oude plek met zijn waardevolle kunstcollectie en inrichting, bibliotheek en sterke (groene) zeggingskracht. Het dit najaar te starten Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur speelt hierbij een belangrijke rol.
 • kan omgaan met de beperkingen die de historische inrichting alsmede het particulier bewoond zijn van het huis met zich meebrengt. Diezelfde beperking legt ook het oude park en de moestuin op.
 • is in staat (nieuwe) kleinschalige culturele initiatieven te ontplooien en te realiseren t.b.v. de exploitatie.
 • geeft in samenwerking met de projectleider van het Nationaal Centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur (sKBL) vorm en inhoud aan de regionale en landelijke uitstraling van Huis Landfort.
 • is gericht op de verwerving van gelden uit fondsen, subsidies en schenkingen
 • draagt zorg voor een krachtige positionering en inbedding bij relevante partners als overheden, pers, bezoekers, relevante culturele netwerken in zowel Nederland als Duitsland.
 • draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte bedrijfsvoering.
 • werkt vanuit het stichtingskantoor te Megchelen.

Wie wij als nieuwe directeur zoeken

 • is een representatief, toegankelijk en stijlvol persoon die in staat is een zeker cachet aan het werk van de stichting toe te voegen.
 • is een inspirerende, ervaren en menselijke leider met flexibiliteit.
 • Heeft ruime kennis en ervaring met cultureel ondernemerschap en geeft aan ons team en vrijwilligers inspirerend leiding.
 • is een vaardige netwerker om bestaande en nieuwe relaties met subsidiegevers, inwoners van de Achterhoek, hoogwaardigheidsbekleders en anderen aan te gaan en te onderhouden. Kennis van het Duits is hierbij een pre.
 • heeft ervaring met bedrijfsvoering en bezit gedegen financieel inzicht.
 • heeft ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving.
 • organiseert makkelijk organiseert, houdt overzicht, weet hoofd- en bijzaken te scheiden.
 • communiceert als integer persoon transparant richting stichtingsbestuur en andere direct betrokkenen.
 • heeft een academische achtergrond, bij voorkeur (kunst)geschiedenis.
 • heeft (praktische) kennis van of tenminste affiniteit met groen-historisch erfgoed.

Ons aanbod
Een fulltime aanstelling, jaarcontract met mogelijkheid tot omzetting voor onbepaalde tijd. Honorering van de functie is conform de cao Bos en natuur de landschappen afhankelijk van relevante ervaring in schaal 11 of 12. De juiste kandidaat is, voor externe of interne representatie indien nodig ook in de avonden of weekenden beschikbaar. De stichting heeft op den duur een appartement beschikbaar.

Informatie
Bij vragen over deze vacature maakt u via Marjan Wellink een telefonische afspraak met de huidige directeur René Dessing. Zij is bereikbaar op ma, di, do en vrij tijdens kantooruren op 0315 3 77 777 of mwellink@erfgoedlandfort.nl.

Reactie & informatie
Als u geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag uw motivatie en cv. Dit stuurt u naar rdessing@erfgoedlandfort.nl.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over sEL vindt u op erfgoedlandfort.nl. Informatie over sKBL is te vinden via skbl.nl.