Stichting André Volten: Bestuurslid

Stichting André Volten in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 4 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-07-2024Stichting André Volten beheert een collectie van enkele honderden kunstwerken van beeldhouder André Volten (1925-2002). Volten is één van de belangrijkste naoorlogse beeldhouwers van Nederland en realiseerde talloze werken in de openbare ruimte. Ook is zijn werk vertegenwoordigd in diverse vooraanstaande particuliere en publieke kunstcollecties.

Stichting André Volten zet zich vanuit Amsterdam in voor het beheer van het oeuvre van Volten en het exposeren van zijn werk in heel Nederland. Ook het verzorgen van publicaties, het stimuleren van publiciteit en het in stand houden en openstellen van Atelier Volten in Amsterdam-Noord behoren tot kernactiviteiten van de stichting.

Met een vijfkoppig bestuur en een team van circa twintig vrijwilligers verzorgt de stichting per jaar een aantal tentoonstellingen in Atelier Volten. Daarbij gaat het om tentoonstellingen van werken van Volten, dat van tijdgenoten of dat van hedendaagse vakgenoten. Ook spant de stichting zich in voor het behoud van werken van Volten in de openbare ruimte en werkt actief mee aan bruikleenverzoeken van andere culturele instellingen. Daarnaast maakt de stichting werk van een oeuvrecatalogus in samenwerking met het RKD. Ten slotte is de stichting nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling rond Atelier Volten. In 2025 viert Stichting André Volten de honderdste geboortedag van André Volten met een omvangrijke jubileumtentoonstelling.

Voor de uitbreiding van het bestuur zoeken wij enthousiaste

Bestuursleden

4 uur per week

De komende periode werkt het bestuur aan de professionalisering van de marketing en communicatie en het opbouwen van een netwerk van vaste donateurs en sponsoren. Daartoe is uitbreiding van het bestuur gewenst.

Kandidaten voor het bestuur beschikken – naast affiniteit met het werk van André Volten – idealiter over één of meer van de volgende kwaliteiten:

  • Ervaring met de marketing en communicatie van culturele activiteiten.
  • Ervaring met fondsenwerving en relatiebeheer.
  • Ervaring met het maken van tentoonstellingen.
  • Een netwerk in de cultuursector, bedrijfsleven en/of politiek.
  • Ervaring met het bestuur van culturele organisaties.

Als lid van het bestuur van Stichting André Volten ben je onderdeel van een hecht ‘doe-bestuur’ dat niet alleen verantwoordelijk is voor de strategische aansturing, maar ook voor de realisatie van de diverse activiteiten van de stichting. Het bestuur verzorgt – in samenwerking met vrijwilligers – bijvoorbeeld zelf de programmering van Atelier Volten, de inrichting van tentoonstellingen, de marketing en communicatie en de fondsenwerving van activiteiten. Van bestuursleden wordt zodoende behalve bestuurlijke kwaliteit ook een praktische instelling verwacht. Eigen initiatief en creativiteit wordt binnen het bestuur zeer gewaardeerd. Lidmaatschap van het bestuur van Stichting André Volten vergt circa vier uur per week. Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

Stichting André Volten onderschrijft de Governance Code Cultuur en beschikt over een ANBI-status. In het huidige bestuur zijn personen met verschillende leeftijden en professionele achtergronden vertegenwoordigd. Stichting André Volten streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur.

Kandidaten worden verzocht hun cv met een korte motivatiebrief te zenden naar info@ateliervolten.nl. Voor vragen over deze vacature kunt u zich via hetzelfde e-mailadres richten tot Bene Colenbrander, secretaris.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.