CiST: Teamleider Cultuurcoaches

CiST in Tilburg zoekt een Teamleider Cultuurcoaches voor 0,8 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 11-08-2024Cultuur in Scholen Tilburg (CiST) zet zich al 15 jaar in voor het versterken van cultuureducatie binnen het onderwijs in de gemeente Tilburg. Sinds 1 april 2024 is CiST geïntegreerd met de afdeling Onderwijs van Factorium Cultuurmakers om zo nóg meer impact te kunnen maken. CiST gelooft dat deelname aan kunst en cultuur een basisrecht is voor ieder mens. We hebben als missie om dat basisrecht voor iedereen te verwezenlijken. De belangrijkste doelgroepen zijn voor CiST de kinderen en jongeren, alsook de professionals in hun omgeving. Culturele activiteiten tijdens en na een schooldag zijn veel meer dan een prettige onderbreking van het leren, ze zijn cruciaal voor leerlingen om sleutelvaardigheden te ontwikkelen voor later.

Om deze dromen te verwezenlijken zijn wij per direct op zoek naar een

Teamleider Cultuurcoaches

0,8 fte

De vacature Teamleider Cultuurcoaches bestaat voor een deel uit Bruggenbouwer met de specialisatie ‘adviseur’ (0,4 fte) en voor een deel uit de functie van Teamleider (0,4 fte). De beschrijving hieronder gaat over de functie Teamleider.

Zie voor een soortgelijke functiebeschrijving van adviseur de andere vacature (Bruggenbouwer Cultuur en Onderwijs met specialisatie ‘Adviseur’).

Teamleider is een generieke functie met verschillende specialisaties. De generieke punten zijn op alle specialisaties van toepassing.

A. Generieke beschrijving van de functie

A.1 Plaats in de organisatie

 • Ontvangt leiding van het Hoofd van de betreffende afdeling.
 • Geeft leiding aan alle medewerkers van het aan hem/haar/hen toegewezen team.
 • Is lid van het Team van de betreffende afdeling.

A.2 Competenties

Leidinggeven
Richting en sturing aan een groep; draagvlak organiseren; de verbinder zijn tussen management en werkvloer.

Omgevingsbewustzijn
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Resultaatgerichtheid
Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.

A.3 Generieke functie-eisen

 • Hbo-werk- en -denkniveau.
 • Ervaring en vaardigheden op het gebied van leidinggeven.

B. Generieke beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden

B.1 Taken

 • Geeft inhoudelijk-artistiek richting aan een team; organiseert overlegmomenten, vertaalt beleid in plannen en evalueert de resultaten.
 • Vertaalt (project)plannen naar (project)begrotingen en zorgt samen met de afdeling Bedrijfsvoering voor de inrichting van de boekhouding, monitoring en verantwoording van de plannen en middelen.
 • Vervult de rol van werkgever voor medewerkers binnen het eigen team; voert planning- en ontwikkelgesprekken (en indien nodig functioneringsgesprekken) met medewerkers binnen het eigen team; maakt scholingsplannen voor het eigen team.
 • Ziet toe op aanschaf, tijdige vervanging en onderhoud van faciliteiten en lesmiddelen.
 • Ziet toe op adequate invulling van uren en financiële middelen van het teambudget.
 • Maakt de vertaling van overkoepelend beleid naar visie voor het eigen team en concrete plannen en activiteiten.

B.2 Verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor alle diensten en activiteiten die plaatsvinden binnen het eigen team.
 • Is verantwoordelijk voor de financiële begroting en realisatie van het eigen team.
 • Is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap voor professionals die werkzaam zijn voor het eigen team, zowel in loondienst als zelfstandig; is daarmee, op basis van de gestelde kaders en na goedkeuring van de bestuurder, verantwoordelijk voor het aangaan en wijzigen van contracten en overeenkomsten, alsook het uitvoeren van het HR-beleid en het correct toepassen van de cao.
 • Is verantwoordelijk voor de verbinding met andere teams binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de interne communicatie zowel binnen het team als namens het team binnen de organisatie als geheel.

Referentie cao OB-KE Tactisch manager III | Schaal 10

C. Specialisaties binnen de functie Teamleider: Cultuurcoaches

Aanvullende beschrijving

 • Ontvangt leiding van het Hoofd Onderwijs.
 • Geeft leiding aan de Bruggenbouwers met specialisatie Cultuurcoach.
 • Heeft zelf een achtergrond in de cultuureducatie en kennis van en ervaring met het organiseren van culturele activiteiten tijdens en na schooltijd.
 • Is goed op de hoogte van landelijk en lokaal cultuur- en onderwijsbeleid.
 • Heeft een stevige kunstzinnige didactische, pedagogische en onderwijskundige bagage.

Aanvullende taken en verantwoordelijkheden

 • Adviseert en ondersteunt de cultuurcoaches bij de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Plant en monitort de besteding van de beschikbare middelen voor culturele activiteiten op en rond scholen, alsook de kwaliteit en de impact van de activiteiten.
 • Bewaakt de kwaliteit van de activiteiten die via de cultuurcoaches worden georganiseerd.
 • Is gesprekspartner van de gemeente Tilburg, schoolbesturen en andere relevante partners voor (beleid voor) cultuur op en rond scholen.
 • Zorgt voor de zichtbaarheid van de cultuurcoaches en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Meer informatie?
Vragen kun je stellen aan Leonie van Kelle (l.vankelle@cist.nl, 013-5354055).

Wil je vrijblijvend op de koffie/thee komen om kennis te maken en meer te weten te komen over CiST en bovenstaande functies? Kom dan op donderdag 4 juli tussen 16:00 en 17:00 uur naar Factorium Cultuurmakers (Koningsplein 11a, 5038WG Tilburg) voor het inloopmoment met Leonie van Kelle (directeur CiST) en bestuurder Bas Verberk (bestuurder CiST).

Procedure
De eerste gespreksrondes vinden plaats op dinsdag 20 augustus en woensdag 21 augustus tussen 10:00 – 16:00, een eventuele tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 23 augustus.

Heb je interesse?
Dan horen we het graag via vacatures@cist.nl. Reageren kan tot en met zondag 11 augustus.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.