Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam: Bestuurslid

Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam in Amsterdam zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-07-2024Muziekschool Amsterdam wil alle Amsterdamse kinderen en jongeren de mogelijkheid geven het plezier van (samen) muziek maken te leren ervaren en zichzelf daarmee te ontwikkelen tot wie ze willen en kunnen zijn. Ieder jaar leren duizenden kinderen en jongeren hun talent te ontwikkelen en samen hun eigen podium te creëren. Dat doet Muziekschool Amsterdam met zo’n 200 docenten en medewerkers op meer dan honderd basisscholen en op de eigen locaties verspreid over Amsterdam.

Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam ondersteunt Muziekschool Amsterdam in brede zin, door projecten mogelijk te maken die meerwaarde geven aan de onderwijsactiviteiten van de instelling, en door de betrokkenheid bij de muziekschool te vergroten.

Het bestuur van Stichting Vrienden is qua samenstelling afgestemd op de doelen en beoogde ontwikkeling van de stichting Vrienden. De leden van het bestuur zijn in staat tot een onafhankelijk oordeel en leveren een toegevoegde waarde. De bestuursstijl typeert zich als collegiaal.

Vanwege het vertrek van de voorzitter na 2 zittingstermijnen is de stichting op zoek naar een:

Bestuurslid

 

Profiel
De bestuursleden besturen generiek en beschikken gezamenlijk over voldoende inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden:

  • Friend- & Fundraising
  • Muziek, cultuur en onderwijs
  • Financiën
  • Politiek

Wij zoeken een bestuurslid dat:

  • de doelstelling van de stichting Vrienden en Muziekschool Amsterdam onderschrijft;
  • sociaal/maatschappelijk geëngageerd is;
  • sterke affiniteit heeft met de wereld van muziek, cultuur en educatie;
  • een actieve Amsterdamse netwerker is;
  • kritisch en grensverleggend kan denken;
  • relativeringsvermogen en humor heeft.

Het geschatte tijdsbeslag van de functie van een bestuurslid bedraagt circa 3 vergaderingen per jaar en het jaarlijks incidenteel bijwonen van enkele Vriendenevents.

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; wel kunnen reiskosten gedeclareerd worden.

Samenstelling
Het bestuur van Stichting Vrienden bestaat uit 3 tot 4 personen.
De leden van het bestuur hebben daarin zitting voor ten hoogste 2 termijnen van 4 jaar.

Op dit moment (mei 2024) hebben zitting in het bestuur:
• Jantine Swagerman, voorzitter
• Florence van Duijvendijk, penningmeester
• Camille Boyer

Meer informatie over de Stichting Vrienden van Muziekschool Amsterdam en over het bestuur lees je hier Vrienden muziekschool (muziekschoolamsterdam.nl).

Belangstelling?
Stuur uw cv en motivatiebrief vóór 1 juli naar jenny.messink@muziekschoolamsterdam.nl t.a.v. vacature bestuur Vrienden.

De verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven die Amsterdam rijk is, zien wij graag weerspiegeld in het bestuur Vrienden. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de diverse en inclusieve stad wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.