Stichting Hubert: Lid Raad van Toezicht

Stichting Hubert in Nijmegen zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 21-06-2024Stichting Hubert is opgericht in 2019 en sindsdien een broedplaats en multidisciplinair podium dat niet weg te denken is uit het Nijmeegse. Het doel van de stichting is om kunst drempelverlagend aan te bieden aan verschillende doelgroepen. Kunst is voor iedereen beschikbaar maar niet altijd even toegankelijk. Stichting Hubert tracht die kloof te dichten door een breed publiek in aanraking te laten komen met verschillende kunstdisciplines zoals beeldende kunst, muziek, dans, film en theater. Dit doet de stichting enerzijds door publiek te trekken naar de eigen locatie (Vasim, Nijmegen) en anderzijds door actief naar het publiek toe te gaan in verschillende wijken in Nijmegen.

Momenteel is de stichting verantwoordelijk voor de locatie in de Vasim, voor het kunstprogramma WIEBERT en het stadsbrede evenement: Kunstnacht.

Wij zoeken een zesde

Lid Raad van Toezicht

De RvT bestaat bij voorkeur uit zes leden die elk hun persoonlijke en deskundige achtergrond(en) meenemen. Momenteel zijn er vijf leden verdeeld over zes portefeuilles:

 • Diversiteit & Inclusie
 • Activiteitenplan
 • Marketing & Communicatie
 • Human Resources
 • Financiën
 • Bedrijfsprocessen

Wij zoeken daarom nog een zesde raadslid die zich naast de invulling van algemene taken en verantwoordelijkheden ook specifiek richt op de portefeuille Diversiteit & Inclusie.

Als lid van de RvT voel je je betrokken bij de organisatie en houd je samen met de andere leden toezicht op financiële en inhoudelijke verslaglegging en rapportages, alsmede begrotingen, fondsaanvragen, overige beleidsstukken en natuurlijk alles wat relevante raakvlakken heeft met de specifieke portefeuille die aan je is toebedeeld.

Onze ideale kandidaat herkent zich in meer of minder mate in het onderstaande profiel:

Functieomschrijving

 • Specifieke expertise op het gebied van het thema diversiteit en inclusie.
 • Ervaring in dan wel een sterke affiniteit met de culturele sector, met kennis van de relevante ontwikkelingen op het gebied van kunst en evenementen.
 • Politieke/bestuurlijke sensitiviteit met bij voorkeur enige kennis van (gemeentelijke) besluitvormingsprocedures en het politiek-bestuurlijke krachtenveld in Nijmegen e.o.
 • Enige kennis en ervaring op gebied van financiering, fondsenwerving en/of bedrijfsvoering.
 • Deskundigheid in positionering en ontwikkeling van ondernemingen of culturele organisaties.
 • Kennis op het gebied van relevante vraagstukken zoals bijvoorbeeld huisvesting, ondernemerschap en de doorontwikkeling/bestendiging van de bedrijfsvoering.

Persoonskenmerken
Als lid van de RvT beschik je over:

 • Enthousiasme voor het programma van Stichting Hubert.
 • Gevoel voor en nieuwsgierigheid naar het karakter van Stichting Huberts doelgroep en medewerkers.
 • Een onafhankelijke en integere basishouding met analytisch vermogen en met oog voor detail.
 • Het vermogen om te verbinden, inspireren en enthousiasmeren van (potentiële) samenwerkingspartners, vanuit een constructieve samenwerking met de overige leden van de RvT en de directeurbestuurder.
 • Creatief denkvermogen en de intrinsieke motivatie om Hubert als stichting te verstevigen met het oog op de toekomst.

Stuur dan uiterlijk 21 juni 2024 je CV en korte motivatiebrief naar rvt@stichtinghubert.nl. We streven ernaar de gesprekken te laten plaatsvinden op vrijdag 28 juni 2024 (houd hier rekening mee).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.