Platform DIS: Bestuurslid

Platform DIS in Nijmegen zoekt drie Bestuursleden | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenPlatform DIS ≈ beeldend platform dat via artistiek onderzoek ecologische vraagstukken bestudeert. Ze brengt kunstenaars, wetenschappers, boeren en andere ervaringsdeskundigen samen, die voor langere tijd een vraagstuk bestuderen en speciaal voor elkaar en publiekelijk essays presenteren. Een essay kan elke vorm aannemen, zoals een presentatie, een close reading-sessie, een expositie of een wandeling.

Platform DIS is een kleine maar groeiende organisatie die met vele partners op structurele basis samenwerkt aan ecologische vraagstukken.

Bestuurslid

penningmeester, voorzitter en secretaris

 

Stichting Platform DIS zoekt nieuwe bestuursleden (hij/zij/hen) die:

 • in compassie met al het leven en de aarde in het bijzonder wil leven;
 • interesse heeft in fundamentele vraagstukken over diversiteit, kansengelijkheid;
 • verantwoordelijkheid voelt voor meer-generatie-denken;
 • vanuit ervaring een dominant Westers discours kan en durft te bevragen en daarmee de meerstemmigheid binnen de stichting vergroot;
  en
 • interesse en ervaring heeft in ‘natuur’wetenschappen met interesse in ecologische vraagstukken
  of
 • interesse en ervaring heeft in ‘eco’nomische transitie.

Concreet zoeken we:

 • een penningpersoon (hen/haar/hem) die de begrotingen ontwikkelt, zorg draagt voor facturen en het financiële jaarverslag schrijft, allen i.s.m. (een deel van) het team.
 • een voorzitter (hen/haar/hem) die de richting die het team van het Platform ontwikkelt ondersteunt.
 • een secretaris die meeschrijft aan het inhoudelijke jaarverslag en bijeenkomsten notuleert.

Het bestuur werkt in nauw overleg samen. Naast het bestuur geeft een klankbordgroep (in ontwikkeling) feedback en feed forward op de relatie tussen visie en uitvoering van het platform. De stichting wil graag een ANBI-status aanvragen.

Platform DIS biedt:

 • samenwerking met een ambitieus en betrokken team;
 • een netwerk vol enthousiasme en poëzie;
 • expertise in artistiek ecologisch onderzoek;
 • vrije toegang tot events die Platform DIS organiseert;
 • koffie, thee, water en poëtische zuurstof, taart.

Platform DIS vraagt:

 • je om een aantal dagdelen per jaar samen te komen voor overleg;
 • om je in te lezen in wat Platform DIS zoal doet en om af en toe events bij te wonen;
 • activiteiten uit te voeren die bij de functies passen.

Salaris
De bestuursfuncties is onbezoldigd. We eten twee keer per jaar samen tijdens overleg en reiskosten voor overleg kunnen gedeclareerd worden.

Bij gedeelde interesse vindt er een gesprek plaats met de voorzitter en de oprichter van stichting Platform DIS.

Bericht info@platformdis.nl voor meer informatie of om te laten weten dat we jou zoeken.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.