Oude Kerk: Lid Raad van Toezicht

De Oude Kerk in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor minimaal 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 28-05-2024De Oude Kerk is een plek voor hedendaagse kunst en erfgoed. In het oudste gebouw van Amsterdam presenteren we toonaangevende hedendaagse kunst in wisselwerking met het bijzondere gebouw en de actuele samenleving. We realiseren grote kunstprojecten van hedendaagse kunstenaars, die speciaal voor deze plek gemaakt worden. Daarnaast organiseren we een breed aanbod van publieksactiviteiten, waaronder een muziekprogramma rondom ons wereldberoemde orgel. Met een programma voor en met een divers publiek stimuleren we de liefde voor erfgoed en historie in samenspel met de hedendaagse kunst.

Stichting de Oude Kerk zoekt een:

Lid Raad van Toezicht

minimaal 5 vergaderingen per jaar

Taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit negen personen die elk hun eigen expertise meebrengen. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en is werkgever, klankbord en sparringpartner. De leden verrichten hun taken onbezoldigd. De taken liggen vast in de statuten en reglementen van de stichting. Deze zijn in lijn met de Governance Code Cultuur.

Profielkenmerken leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is zodanig met individuele expertise samengesteld, dat
het als geheel de toezichthoudende taak naar behoren kan vervullen. De leden
kunnen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur-bestuurder
onafhankelijk functioneren. De leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit
met het vakgebied kunst, cultuur en erfgoed.

Leden beschikken daarnaast over één of meer competenties op het gebied van
onder andere:

  • Marketing / communicatie / ondernemerschap;
  • Politiek / bestuur / beheer;
  • Financiën / planning & control / risicomanagement;
  • Juridisch / werkgeverschap / personeelsbeleid;
  • Kunst / cultuur / erfgoed.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur in het bijzonder uit naar een ervaren RvT/RvC lid met brede politiek/strategische expertise op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en/of ervaring op het gebied van marketing, ondernemerschap, development. De Oude Kerk is een inclusieve organisatie en staat open voor alle mensen in de samenleving.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een e-mail met toelichting en CV voor 28 mei 2024 te sturen aan sollicitatie@oudekerk.nl ter attentie van Tjepco van Voorst Vader, voorzitter. Voor nadere informatie kun je tevens op dit emailadres terecht.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.