Orkater: Lid Raad van Toezicht

Orkater in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht voor minimaal vijf vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 14-06-2024Met een collectief van aanstormend en gevestigd talent trapt Orkater de tijdsgeest op zijn staart door vernieuwend muziektheater te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat een collectieve ervaring in het theater bijdraagt aan het verbinden van mensen, brengen we verhalen waar een diversiteit aan publiek inspiratie, moed, troost en herkenning uit kan halen. Orkater is al vijftig jaar hét muziektheatergezelschap van Nederland: er worden verhalen verteld die nu belangrijk zijn en waar muziek evenveel waarde heeft als taal. Orkater-producties zijn direct, gevoelig, gewaagd en gul.

De standplaats van Orkater is Amsterdam en onze voorstellingen spelen door het hele land. Voorbeelden van recente producties zijn De Gliphoeve, De meester en Margarita en Wildfire. In 2023 bezochten 58.000 bezoekers Orkater-voorstellingen in theaters en op festivals, verspreid over 225 speelbeurten en 9 producties. Orkater ontvangt structurele subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Fonds Podiumkunsten en als BIS-ontwikkelinstelling. Het kantoor, de repetitieruimtes en het decoratelier bevinden zich onder één dak. Het vaste team bestaat uit 12 medewerkers. Daarnaast wordt gewerkt met een groot aantal freelancers.

Vanwege de aflopende termijn van een van de leden van de Raad van Toezicht, is de Raad op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht (m/v/x)

financieel / zakelijk profiel

minimaal vijf vergaderingen per jaar 

De dagelijkse leiding van Orkater is in handen van een tweekoppige directie, de Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken en is werkgever van de directie. Deze Raad bestaat momenteel uit zes personen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van relevante kennis en ervaring; over het culturele veld, de politiek, besturen en wet- en regelgeving. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het model zoals beschreven is in de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nogmaals vier jaar. De sfeer binnen de Raad is betrokken en constructief, met ruimte voor kritische en onafhankelijke inbreng.

Van de kandidaat wordt verwacht

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Affiniteit met theater en/of het culturele veld en de missie van Orkater;
  • Brede maatschappelijke interesse;
  • Een breed netwerk en bereidheid om dat in te zetten;
  • Adviesvaardigheden om de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid bij te staan;
  • Ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties (financiële processen als jaarrekening, begroting, meerjarenplanning).

Orkater hanteert de code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur. Vanuit de overtuiging dat een meerstemmige blik op het toezichthouden van belang is voor de toekomst van Orkater wordt gehecht aan een diverse samenstelling in onder andere leeftijd, gender en culturele achtergrond. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand die de diversiteit van de Raad verder vergroot.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Mirjam Otten (mirjamotten@orkater.nl). Uw motivatie met cv ontvangen wij graag uiterlijk 14 juni 2024 via Willemijn Kressenhof (bureaumanager Orkater, vacature@orkater.nl).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.