Nederlandse Bachvereniging: Lid Raad van Toezicht

De Nederlandse Bachvereniging in Utrecht zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor ten minste 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 07-06-2024Al honderd jaar zet de Nederlandse Bachvereniging zich ervoor in de muziek van Johann Sebastian Bach toegankelijk te maken voor iedereen. Gedreven door deze missie organiseren we jaarlijks ruim zestig concerten in binnen- en buitenland, educatieve projecten, een talentprogramma voor jonge musici en nog veel meer. Bovendien kunnen muziekliefhebbers over de hele wereld genieten van All of Bach: hoogwaardige opnames van onze uitvoeringen, die we kosteloos aanbieden via YouTube.com/bach.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar twee:

Leden Raad van Toezicht

met een artistiek profiel

ten minste 5 vergaderingen per jaar

De organisatie
De Nederlandse Bachvereniging is een professionele organisatie die artistieke activiteiten tot bloei weet te brengen dankzij een stabiele basis van goed bestuur en realistisch ondernemerschap. De Bachvereniging onderschrijft de drie codes voor de culturele sector en verankert de uitgangspunten van de codes in de gehele bedrijfsvoering, op alle niveaus. We investeren in onderzoek en innovatie, gaan duurzame samenwerkingen aan en koesteren zowel de rijke traditie als het avontuurlijke experiment. Natuurlijk hoort bij ondernemerschap een zekere mate van risico; daar hebben we een degelijk vangnet voor.

De Nederlandse Bachvereniging is een stichting onder leiding van een directeur-bestuurder. De Bachvereniging heeft een vocaal-instrumentaal ensemble van ongeveer dertig zangers en instrumentalisten, een Young Bach Fellowship van acht talenten uit de nieuwste generatie barokmusici en op het kantoor in Utrecht zijn momenteel achttien mensen werkzaam.

Sinds 1 maart 2022 is de Bachvereniging aangesloten bij de cao Muziekensembles.

De Raad van Toezicht
De RvT is zich bewust van zijn toezichthoudende rol en houdt voldoende afstand van de directeur-bestuurder om zijn taken naar behoren te kunnen vervullen. De RvT kent de dynamiek van de podiumkunstensector en biedt de bestuurder voldoende ruimte voor ondernemerschap. In de statuten is bepaald welke beslissingen van de bestuurder zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de RvT. Dit betreft in elk geval de vaststelling van begrotingen, beleidsplannen en jaarrekeningen. De RvT van de Nederlandse Bachvereniging is breed samengesteld en streeft naar een evenwichtige opbouw met oog voor diversiteit in de brede zin van het woord. Van de leden wordt een onafhankelijke positionering en een kritische, integere taakvervulling verwacht.

Elke toezichthouder van de Nederlandse Bachvereniging…

 • is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te overzien en beoordelen;
 • begrijpt en erkent de zakelijke functie en de collectieve verantwoordelijkheid van een RvT;
 • is alert op belangenverstrengeling en begrijpt dat daar geen sprake van kan zijn;
 • heeft sterke affiniteit met de missie en visie van de Nederlandse Bachvereniging om de muziek van Bach toegankelijk te maken voor iedereen;
 • heeft de ambitie zijn/haar/hun netwerk, kennis en kunde in te zetten voor de Nederlandse Bachvereniging;
 • is gedreven én beschikbaar om daadwerkelijk een bijdrage te leveren;
 • heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • heeft een pragmatische instelling;
 • weet snel overzicht en inzicht te verwerven – kan zich met beperkte informatie een beeld vormen van hoofd- en bijzaken;
 • kan in teamverband werken – ruimte nemen om inbreng te leveren, ruimte geven aan de inbreng van anderen; een combinatie van onafhankelijk denken en een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • beheerst het Nederlands voldoende om aan vergaderingen in die taal te kunnen deelnemen;

In aanvulling op de expertise die reeds aanwezig is in de RvT zijn wij momenteel specifiek op zoek naar

 • een toezichthouder die aantoonbare ervaring heeft als uitvoerend musicus, bij voorkeur als vocalist;
 • een toezichthouder die aantoonbare ervaring heeft met cultureel ondernemerschap in de podiumkunsten, bij voorkeur in de oude muziek.

Locatie
De Nederlandse Bachvereniging is gevestigd in Utrecht. Concerten vinden plaats door heel Nederland – en soms daarbuiten – met zwaartepunten in Naarden, Utrecht en Amsterdam.

Vergaderingen van de raad van toezicht en andere overlegvormen vinden plaats op het kantoor in Utrecht, digitaal (Microsoft Teams), telefonisch en incidenteel op locatie.

Tijdsbeslag
De RvT vergadert ten minste vijf keer per jaar. Daarnaast is er regelmatig (bilateraal) contact met de andere toezichthouders en/of de directeur-bestuurder. Regelmatig concertbezoek (circa zes keer per jaar) wordt gewaardeerd en verwacht, om voeling met het product te krijgen/houden.

Toezichthouders worden voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen maximaal eenmaal verlenging krijgen voor weer een termijn van vier jaar.

Vergoeding
Toezichthouderschap van de Nederlandse Bachvereniging is een onbezoldigde functie. Onkosten kunnen worden vergoed.

Wat bieden wij?
Toezichthouderschap is een onbezoldigde functie, maar dat betekent niet dat je er niets voor terugkrijgt. Als toezichthouder van de Nederlandse Bachvereniging…

 • draag je wezenlijk bij aan een gerenommeerd instituut in het hart van de klassieke muziek;
 • ondersteun je de bestendiging en ontwikkeling van cultureel erfgoed, nu en in de toekomst;
 • ben je uitgenodigd om gratis alle projecten van de Bachvereniging bij te wonen, waaronder de legendarische Matthäus-Passion in Naarden;
 • maak je deel uit van een professionele organisatie die kundig, betrokken en enthousiast is.

Solliciteren
Herken jij je in dit profiel en zou jij een van onze nieuwe toezichthouders willen worden? Stuur je motivatie en cv (met vermelding: vacature RvT uitvoerend musicus en/of vacature RvT cultureel ondernemerschap) dan uiterlijk voor 7 juni 2024 aan emma.beugelink@bachvereniging.nl.

De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats in de middag op 17 en 25 juni aanstaande.

Wij vinden diversiteit in de organisatie van grote waarde en nodigen daarom nadrukkelijk mensen van alle oriëntaties en achtergronden uit om op deze vacature te reageren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.