Nationale Opera & Ballet: Medewerker Kap & Grime

Nationale Opera & Ballet in Amsterdam zoekt diverse Medewerkers Kap & Grime voor 38 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 03-06-2024– For English, see below –

Nationale Opera & Ballet is een van de grootste Nederlandse culturele organisaties en bevindt zich in hartje Amsterdam. Bij ons ontstaat de magie op het podium. Met ruim 600 collega’s van 30 nationaliteiten werken we elke dag samen om opera- en balletproducties neer te zetten. Elk detail telt en daarom hechten we waarde aan vakmanschap in elk onderdeel van onze organisatie. Wil jij hieraan bijdragen?

Nationale Opera & Ballet is op zoek naar diverse

Medewerkers Kap & Grime

op verschillend niveau

38 uur per week | fulltime, onregelmatige werktijden

Als alle vacatures zijn vervuld werken er veertien mensen op de afdeling Kap & Grime. De werkzaamheden vinden plaats in het atelier en in de kap & grime ruimtes achter het toneel. Het werk in het atelier bestaat uit het vervaardigen, opkappen en onderhouden van pruiken en haarwerken voor onze opera en ballet producties. Deze werkzaamheden worden afgewisseld met het werk als grimeur tijdens voorstellingen.

Voorman
Als Voorman houd je daarnaast toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het werk van de Kapper / Grimeurs tijdens de voorstellingen. Je werkt nauw samen met de 1e Kapper / Grimeur.

1e Kapper / Grimeur
Als 1e Kapper / Grimeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van je producties. Je bereidt, na overleg met de ontwerper en het hoofd Kap & Grime, de werkzaamheden voor, bespreekt de ontwerpen en aanpak met de (Voorman) Kapper / Grimeurs, geeft instructies, ziet toe op de uitvoering en geeft directe feedback aan de grimeurs. Bij voorstellingen ben je het eerste aanspreekpunt. Verder verzorg je ook zelf het haarwerk, de grime en de special effects van artiesten.

De gemiddelde werktijd is 152 uur per vier weken. Er wordt gewerkt volgens een rooster. Werken in de avonduren, in het weekend en op feestdagen hoort bij het werk, net als af en toe een tour.

Wie wij zoeken
Wij zijn op zoek naar prettige en vakkundige collega’s ter versterking van ons team. Je hebt voldoende ervaring met kappen en grimeren in de theaterwereld, historische haarstijlen, karakter make-up en het zelfstandig maken van (film)pruiken. Een afgeronde kappersopleiding strekt tot aanbeveling. Ervaring met black hair en een donkere huid is een pre.

Je vindt het leuk om jezelf steeds weer te ontwikkelen en kennis te nemen van nieuwe technieken. Je bent een teamplayer en staat ten dienste van het geheel, van de voorstelling. Je aanpassen aan wat nodig is en klaar staan voor je collega’s is niet meer dan logisch voor je? Omdat artiesten vaak niet Nederlandstalig zijn, is het nodig dat je goed Engels spreekt en handig als je ook de Duitse taal beheerst.

Voor de functie van Voorman en 1e Kapper / Grimeur is meer en meer omvattende ervaring vereist.

Wat wij bieden

 • Een functie waarin je wordt uitgedaagd als vakman (-vrouw);
 • Het salaris bedraagt afhankelijk van kennis en ervaring:
  • Kapper / Grimeur: € 2.705,- tot € 3.715,-
  • Voorman Kapper / Grimeur: € 2.916,- tot € 3.995,-
  • 1e Kapper / Grimeur: € 3.160,- tot € 4.290,-
  • Genoemde bedragen zijn inclusief onregelmatigheidstoeslag en exclusief 8% vakantietoeslag
 • Jaarcontract met intentie tot verlenging;
 • 30 vakantiedagen en 5 ATV dagen;
 • Een pensioenregeling, bijdrage in reiskosten, opleidings- en trainingsmogelijkheden en een bijdrage voor een sportschoolabonnement.

Inlichtingen
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je per mail contact opnemen met Annette Stiller, hoofd Kap & Grime.

Enthousiast geworden?
Solliciteer dan vóór 3 juni 2024 met een motivatiebrief en cv via de knop hieronder.

Nationale Opera & Ballet omarmt diversiteit en inclusie. Vacatures staan open voor iedereen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.


Nationale Opera & Ballet in Amsterdam is looking for various Colleagues Wigs & Make-up department for 38 hours per week | Vacancy for a Paid position, Full-time | Deadline: 03-06-2024


Dutch National Opera & Ballet is one of the largest cultural organizations in the Netherlands and is located in the heart of Amsterdam. With us, magic is created on stage. With over 600 colleagues of 30 nationalities we work together every day to create opera and ballet productions. Every detail counts, which is why we value craftsmanship in every part of our organization. Do you want to contribute to this?

Nationale Opera & Ballet is looking for various

Colleagues Wigs & Make-up department

from various levels

38 hours per week | full-time, irregular working hours

When all vacancies are filled, there will be fourteen of us in the Wigs & Make-up department. The work takes place in the workshop and behind the stage. The work in the workshop includes wig/postiche making and maintaining, in preparation for the performances of the opera and the ballet. The work behind the stage consists of make-up art around the performances.

Senior Wigs & Make-up Artist
As Senior Wigs & Make-up Artist, you also supervise the progress and quality of the work of the make-up artists, including freelancers, during the performances. In the workshop you work closely together with the wigs & make-up supervisor keeping an eye on the concept and continuity of the production.

Wigs & Make-up Supervisor
As Wigs & Make-up Supervisor you are responsible for the quality and continuity of your productions. You prepare the work, after consultation with the Designer and the Head of the Wigs & Make-up department, discuss the designs and approach with the (Senior) Wigs & Make-up Artists, give instructions, monitor the implementation and give direct feedback. At performances you are the first point of contact. In addition, you also take care of artists’ hairdressing, make-up and special effects.

Working hours average 152 hours every four weeks. Work is done according to a schedule. Working in the evenings, at weekends and on public holidays is part of the job, as is an occasional tour.

Who we are looking for
We are looking for pleasant and skilled colleagues to strengthen our team. You should have years of experience with hairdressing and make-up in the theatre world, historical wig dressing, character make-up and independently making of (film) wigs. Completed hairdressing training is recommended. Experience as wigs & make-up artist with black hair and dark skin is a pre.

You like to develop yourself continuously learning new techniques and styles. You are a team player at the service of the performances. Adapting to what is needed and being there for your colleagues is only natural for you. Your language skills in English are fine and you’re willing to learn Dutch. Basic Level German, Italian or French are welcome.

The Senior and Supervisor positions require more and broader experience.

What we offer

 • A job in which you are challenged as a professional;
 • Salary depends on knowledge and experience and includes an irregularity
  allowance and 8% holiday allowance:

  • Wigs & make-up artist: € 35.000,- up to € 48.150,- gross per year
  • Senior wigs & make-up artist: € 37.790,- up to € 51.780,- gross per year
  • Wigs & make-up supervisor € 40.950 up to € 55.600,- gross per year
  • Payments as mentioned above are excluding ORT and 8% Holiday Bonus
 • A one year contract, with ten intention to extend;
 • 35 holiday days;
 • A pension scheme, contribution towards commuting expenses, a contribution
  towards a gym membership and training opportunities.

Information
For more information about this position, please email Annette Stiller, head of Wigs & Make-up.

Enthusiastic?
Then apply before June 3, 2024 with a cover letter and cv via the button bellow.

Dutch National Opera & Ballet embraces diversity and inclusion. Vacancies are open to everyone.

Apply Now!

Acquisition is not appreciated.

More information about the organisation: see our website.