Musis & Stadstheater Arnhem: Voorzitter Raad van Toezicht

Musis & Stadstheater Arnhem in Arnhem zoekt via Colourful People een Voorzitter Raad van Toezicht | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 21-06-2024Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is hét huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem. Met zijn vier zalen stimuleert Musis & Stadstheater Arnhem het vestigingsklimaat, de sociaal-culturele ontwikkeling en de leefbaarheid van Arnhem. De werking is regionaal, bovenregionaal én landelijk, met concerten en voorstellingen die soms maar op enkele plekken in Nederland staan.

Voor deze uitzonderlijke plek zoeken we een:

Voorzitter Raad van Toezicht

 

Met gevoel voor de regio, een landelijke uitstraling en netwerk en van internationale klasse. Kortom een voorzitter die past bij Musis & Stadstheater Arnhem.

Over Musis & Stadstheater Arnhem
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is het huis voor de podiumkunsten en het culturele hart van Arnhem. We zijn aanjager van cultuur in Arnhem en omgeving. Jaarlijks stappen 180.000 gasten bij ons binnen en vinden er zo’n 600 concerten, voorstellingen en evenementen plaats. We bieden klassieke muziek, theater, pop, dans, cabaret, show en dance. We geven ook ruimte aan educatieve en maatschappelijke projecten. Musis is daarnaast hét decor voor congressen, bedrijfsfeesten en bijeenkomsten. Het Stadstheater is sinds najaar 2023 gesloten voor een omvangrijke renovatie. De komende jaren programmeren we daarom volop in Musis en ook op andere locaties in de stad.

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem vervult een belangrijke rol als basisvoorziening in het Arnhems cultuurbestel. Onderzoek laat zien dat Arnhem zich onderscheidt, doordat de creatieve en culturele sector bovengemiddelde groei laten zien en over de volle breedte van de sector sterk is. Stichting Musis & Stadstheater Arnhem draagt sterk bij aan dit culturele profiel, de diversiteit en de bovengemiddelde groei van de culturele sector. Stichting Musis & Stadstheater Arnhem vindt op deze manier verbinding met de stad, regio en het land en stimuleert het vestigingsklimaat, de sociaal-culturele ontwikkeling en de leefbaarheid van Arnhem.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes onafhankelijke en deskundige personen die als toezichthouder op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie optreden. We streven naar een diverse en inclusieve Raad van Toezicht waarin personen vertegenwoordigd zijn met verschillende achtergronden, terugkomend in de vertegenwoordiging van bestuurlijke, politieke, financiële, ondernemende, culturele en juridische achtergronden. Hiernaast streven we naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijd, cultuur, etniciteit, gender en geloof.

De leden van de Raad van Toezicht hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarbij specifieke portefeuilles: voorzitter, auditcommissie of remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht vergadert jaarlijks ten minste zesmaal en de voorzitter is aanwezig bij representatieve momenten. De Raad van Toezicht evalueert ten minste eenmaal per jaar het eigen functioneren tijdens een besloten vergadering. Eenmaal per drie jaar geschiedt deze vergadering onder externe begeleiding. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede periode. In verband met het gestelde in het rooster van aftreden is de Raad van Toezicht per 1 augustus 2024 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Profiel
Voor de positie van voorzitter van de Raad van Toezicht zijn wij in het bijzonder op zoek naar een kandidaat die in staat is als verbinder de Raad van Toezicht te inspireren, iemand die vanuit bestuurlijke ervaring op landelijk niveau een waardevolle sparringpartner kan zijn voor de directeur-bestuurder en die vanuit de voorzittersrol goed de contacten kan onderhouden met de stakeholders van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem.

Wat brengt u mee:

 • Brede landelijke bestuurlijke en/of managementervaring en -kwaliteiten.
 • Stevige ervaring als voorzitter en/of toezichthouder.
 • Een landelijk netwerk en bij voorkeur kennis van het culturele netwerk van Oost-Nederland.
 • Warme belangstelling voor de podiumkunsten.
 • Oog voor de rol van de RvT opererend vanuit de Governance Code Cultuur.
 • De vaardigheid om, met gezag, verbindend te fungeren binnen de Raad van Toezicht.
 • Nieuwsgierige en open houding, met aandacht voor andere en soms afwijkende meningen.
 • Een onafhankelijk en integere houding.
 • Voldoende tijd en inzet voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden als voorzitter.

Wij bieden:

 • Betrokkenheid bij een gedreven huis met focus op de toekomst en de ambitie om een centrale plek in de samenleving in te nemen.
 • Een inspirerende omgeving waarin de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder adviseert en met de directeur-bestuurder actuele vraagstukken bespreekt.
 • Een vergoeding die past binnen de Code Cultural Governance en de regelgeving met betrekking tot Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De vergoeding voor de werkzaamheden van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 3.500,- per jaar. Daarnaast worden eventuele reiskosten vergoed.

Procedure
De organisatie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun u bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw brief en cv uiterlijk vrijdag 21 juni via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People in te sturen. De gesprekken worden gehouden op maandag 8 juli in de middag. Een referentieonderzoek is onderdeel van de procedure.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk, richtdatum 1 september 2024.

Solliciteer!

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.