Museum Rembrandthuis: Lid Raad van Toezicht

Museum Rembrandthuis in Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-06-2024Het Rembrandthuis is een iconisch, wereldberoemd monument en onvervangbaar Amsterdams cultureel erfgoed. Het huis werd in 1606 gebouwd, toen Amsterdam net aan een enorme groeispurt begon, en was bijna twintig jaar lang (1639-1658) het woonhuis en atelier van een van de beroemdste inwoners van de stad, Rembrandt van Rijn. Het huis werd in 1911 geopend als een museum. Inmiddels is het Rembrandthuis uitgegroeid tot een podium voor een breed scala aan thema’s die voortkomen uit Rembrandts veelzijdige oeuvre of uit zijn levensverhaal, zoals vakmanschap, liefde, rouw, succes en verlies, thema’s die voor iedereen herkenbaar zijn. Dit vertalen we steeds naar actuele maatschappelijke onderwerpen.

Museum Rembrandthuis is een rijksmonument en onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van Amsterdam, van het begin van de 17de eeuw tot nu. Nergens ter wereld kom je dichter bij Rembrandt dan in Museum Rembrandthuis. Wij willen de wereld inspireren met Rembrandt, zijn werk en zijn leven. Onze kernwaarden zijn als Rembrandt zelf: eigenzinnig, nieuwsgierig, Amsterdams en huiselijk. Ontmoet Rembrandt in zijn eigen huis. Hier, in hartje Amsterdam, woonde en werkte hij in het huis waar hij vol ambitie begon, maar dat hij door financiële problemen moest verlaten. Bijna 400 jaar later is Museum Rembrandthuis het enige museum ter wereld dat volledig is gewijd aan Rembrandt. Jaarlijks bezoeken gemiddeld 240.000 mensen uit de hele wereld het museum, het is een van de culturele trekpleisters van Amsterdam en van Nederland.

Museum Rembrandthuis zoekt een

Lid Raad van Toezicht (M/V/X)

met een financieel profiel

voor omvang zie vacaturetekst

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden en is werkgever van de directeur-bestuurder van Museum Rembrandthuis. De RvT houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie. Belangrijk is dat leden van de RvT elkaar aanvullen. De leden zijn in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvT op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden een bepaalde achtergrond, specifieke vaardigheden en kennis. Door het verstrijken van de termijn van één de leden van de auditcommissie is er een vacature voor een ervaren toezichthouder met financiële expertise ontstaan.

Profiel en competenties RvT-lid met een financieel profiel
Voor het nieuwe lid zijn de navolgende profielkenmerken vastgesteld:

  • Ervaring met bestuurlijke processen in een (financiële) toezichthoudende of bestuurlijke rol;
  • Aantoonbare affiniteit met de kunst- en/of cultuursector;
  • Voor het voorzitterschap van de auditcommissie: brede actuele en relevante financiële expertise en werkervaring;
  • Een scherp oog voor financiële processen, wetgeving, control en verslaglegging;
  • Het vermogen om de positie van Museum Rembrandthuis binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover het museum te adviseren;
  • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Museum Rembrandthuis of zijn partners;
  • De kandidaat is integer, toegankelijk en communicatief vaardig.

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar, de voorzitter maximaal tweemaal. De voorzitter en de leden ontvangen geen vergoeding.

De geschatte tijdsbesteding van de RvT omvat ongeveer vier reguliere vergaderingen per jaar met de directie en één vergadering per jaar zonder de directie, waarbij het eigen functioneren wordt geëvalueerd en de koers wordt bepaald voor het komende jaar. De vergaderingen vinden aan het begin van de avond plaats in het museum. Ook wordt aanwezigheid verwacht op enkele representatieve gelegenheden, zoals openingen en evenementen. Leden van de auditcommissie dienen daar bovenop nog enkele dagdelen per jaar te besteden aan overleg met de directie, controller en de accountant.

Museum Rembrandthuis werkt conform de Governance Code Cultuur en volgt de Code Culturele Diversiteit. Het is gewenst dat de RvT een afspiegeling is van de samenleving. Dit betekent dat we streven naar diversiteit binnen de raad in termen van leeftijdsopbouw, gender en persoonlijke/culturele achtergrond.

Reageren
Graag ontvangen wij vóór 1 juni 2024 uw motivatiebrief en cv per e-mail aan rvt@rembrandthuis.nl.

De vacature wordt gericht extern bekend gemaakt.

Op basis van een eerste ronde verkennende gesprekken tussen de RvT en kandidaten die op grond van hun motivatiebrief daartoe worden uitgenodigd, wordt een keuze gemaakt en zal een zogenaamd ‘klik-gesprek’ met de directie plaatsvinden.

Meer informatie kunt u opvragen via dit mailadres. Het streven is de benoeming in juni 2024 te hebben afgerond.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.