Kunst Centraal: Lid Raad van Toezicht

Kunst Centraal in Bunnik zoekt een Lid Raad van Toezicht voor ongeveer 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-06-2024Kunst Centraal zorgt samen met scholen, kunstaanbieders en culturele partners voor goede cultuureducatie voor iedereen van 4 tot 18 jaar. Met passie, gedrevenheid en professionaliteit geven we invulling aan onze rol als partnerorganisatie van de Provincie Utrecht. Met onze projecten en programma’s voor leerlingen, live en digitaal, weten we te inspireren. En met bijeenkomsten, trainingen, opleidingen en advies dragen we bij aan deskundigheidbevordering van leerkrachten en docenten. Met een vast team van 40 medewerkers (27 fte) en een goede samenwerking met bekwame vakdocenten, versterken we de creatieve kracht in het primair en voortgezet onderwijs. Kunst Centraal hanteert de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en heeft diversiteit en inclusie hoog op de agenda staan.

Kunst Centraal is zo snel mogelijk op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

ongeveer 5x per jaar

De Raad van Toezicht is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Kunst Centraal. De leden van de Raad van Toezicht fungeren individueel en als team als klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert ongeveer 5x per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij onze activiteiten en de organisatie. Passend bij de inhoudelijke opgave streven wij naar een inclusieve organisatie in samenstelling, in etnische achtergrond, geslacht en leeftijd.

Profiel
Voor deze positie van lid Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een kandidaat die affiniteit heeft met kunst en cultuur en belang hecht aan goed kunst- en cultuuronderwijs. We zoeken iemand met kennis van het werkveld, van gemeentelijk beleid en subsidiebeleid. Verder hechten we eraan dat u als kandidaat, net zoals de andere leden van de Raad van Toezicht:

 • Affiniteit heeft met de missie van Kunst Centraal;
 • Bewust bent van de taken en verantwoordelijkheden van een Raad van toezicht;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling toont;
 • Inzicht heeft in de eisen die voor wat betreft kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kunst Centraal worden gesteld;
 • Een juist evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Benaderbaar, relatiegericht, open stijl van communiceren;
 • Het vermogen en de attitude heeft om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • In staat bent het functioneren van de raad van toezicht kritisch te evalueren;
 • Werkzaam en/of woonachtig bent in of rond de provincie Utrecht.

Inlichtingen
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jeroen Willem Klomps (voorzitter RvT): 06-24636859.

Procedure
Stuur uw motivatie en cv vóór maandag 24 juni aanstaande naar Ellen van Dijk: ellen.van.dijk@kunstcentraal.nl.

 • De gesprekken zullen begin juli plaatsvinden.
 • De aanstelling zal formeel op 1 september 2024 ingaan.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.