DansBrabant: Voorzitter Bestuur

DansBrabant in Tilburg zoekt een Voorzitter Bestuur voor 4 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-07-2024DansBrabant is een huis voor de ontwikkeling van actuele dans en choreografie. We werken vanuit Tilburg aan een vitaal dansklimaat in het zuiden. We voelen ons meest verbonden met makers die eigenzinnig de grenzen van de discipline oprekken en genre-overstijgend werken. We geloven in duurzaamheid en lange lijnen. Daarom bevorderen we meerjarig onderzoek en zoeken we samen met de makers intensief naar nieuwe praktijken en presentatievormen.

Wij zijn op zoek naar een

Voorzitter Bestuur

4 bijeenkomsten per jaar

Bestuur
Het bestuur streeft naar een samenstelling waarin vakinhoudelijke kennis, zakelijk en financieel management, juridische aspecten, organisatieontwikkeling en communicatie zijn vertegenwoordigd. De codes Cultural Governance, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie zijn daarbij leidend. Naast het deelnemen aan reguliere vergaderingen is elk lid bereid om het team vanuit eigen expertise constructief te ondervragen en adviseren. Het bestuur zoekt nadrukkelijk naar een samenstelling die de diversiteit en verscheidenheid van onze samenleving weerspiegelt.

Wie zoeken wij – profiel
In het huidige bestuur zijn inhoudelijke, bestuurskundige en financiële kennis geborgd. DansBrabant verwelkomt graag een nieuwe voorzitter die bereidt is zich (pro)actief te bewegen in regionale en landelijke bestuurlijke netwerken, sparring partner is in strategieontwikkeling en zich (deels) herkent in het volgende profiel:

  • je hebt affiniteit met podiumkunsten, crossmediale kunsten en hedendaagse dans.
  • je beschikt over kennis van en hebt een relevant netwerk in het provinciale en het nationale cultuurpolitieke veld.
  • je volgt de strategische en artistieke keuzes die bij de organisatie belegd zijn en bevraagd die kritisch en constructief.
  • je bent bereid DansBrabant op belangrijke momenten te vertegenwoordigen.

We nodigen kandidaten die zich herkennen en die graag een bijlage leveren aan een uitdagend dansveld van harte uit om te reageren en met ons van gedachten te wisselen over de invulling van de vacature.

Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De werkzaamheden zijn onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Graag reageren voor 1 juli 2024 naar: wim@dansbrabant.nl. Voor meer informatie kunt u zich richten tot: Wim van Stam – algemeen directeur, m. 06-226 961 98.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.