Conservatorium van Amsterdam: Docent Onderwijskunde en Onderzoek

Het Conservatorium van Amsterdam (AHK) in Amsterdam zoekt een Docent Onderwijskunde en Onderzoek voor 0,3 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 30-05-2024Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld, op het hoogste niveau. Het biedt daartoe bachelor- en masteropleidingen in klassieke muziek, jazz- en popmuziek, de nationale opleiding voor jong toptalent en een opleiding Docent muziek. Het CvA is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De opleiding Docent muziek leidt muziekdocenten op voor een gemengde beroepspraktijk, zoals een combinatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten, of de combinatie docent, musicus en organisator. Speerpunten van de opleiding zijn actieve muzikale participatie voor iedereen in de samenleving en het overdragen van de passie voor muziek met liefde en betrokkenheid op uiteenlopende doelgroepen in de maatschappij, met oog voor gender, culturele achtergronden, fysieke en verstandelijke uitdagingen.

Het Conservatorium van Amsterdam, Opleiding Docent Muziek (ODM), zoekt met ingang van 1 september 2024 een

Docent Onderwijskunde en Onderzoek

0,3 fte

Als Docent Onderwijskunde en Onderzoeksvaardigheden ben je betrokken bij het onderwijs van alle jaren van ODM. Je geeft bevlogen les in onderwijskunde en cultureel pedagogisch handelen. Daarnaast onderwijs je onderzoeksvaardigheden, begeleid je onderzoek en beoordeel je onderzoekspapers. We zoeken naar een docent die breed inzetbaar is en betrokken wil zijn bij verbeterprocessen in het onderwijs. Kun jij misschien niet alle vakken geven die we zoeken, maar voel je je wel aangetrokken tot de functie, dan nodigen we je zeker uit om te solliciteren. We zijn namelijk benieuwd wat jouw achtergrond is en hoe dit kan bijdragen aan de Opleiding Docent Muziek.

Profiel
De Docent Onderwijskunde en Onderzoek

  • Is in het bezit van een universitaire bachelor of master onderwijskunde, sociologie, cultural studies, filosofie of een aanverwante studie.
  • Beschikt over uitstekende bewezen pedagogische en didactische vaardigheden.
  • Heeft oog voor diversiteit en handelt vanuit een inclusief perspectief. Deze oriëntatie vertaal je in een studieprogramma met cultureel diverse, praktische, didactische, onderwijskundige en theoretische modules.
  • Heeft een analytisch denkvermogen en kan goed schrijven.
  • Heeft ervaring met het uitvoeren en beoordelen van onderzoek.
  • Kan goed samenwerken in een team en wil graag bijdragen aan de verbetering van het onderwijs.
  • Beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
  • Is in het bezit van een Nederlands- of EU-paspoort / ID-kaart of een geldige verblijfs- en werkvergunning voor Nederland.
  • Is in staat om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.

Arbeidsvoorwaarden
Het CvA biedt prettige arbeidsomstandigheden op een mooie locatie, centraal gelegen in Amsterdam. De functie is gewaardeerd binnen functieschaal 11 (maximaal € 5936,77 bruto per maand bij volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een aanstelling per 1 september 2024 voor de periode van één jaar, met het voornemen tot voortzetting van het tijdelijke dienstverband na die datum. De aanstellingsomvang is in overleg (richtlijn 0,3 fte) en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld naar gelang de omvang van de te vervullen taken.

Procedure
De kandidaat geeft een proefles van 10 minuten aan een commissie, bestaande uit de studieleider ODM, twee studenten en een Docent Onderwijskunde en Onderzoek
De proefles mag gaan over onderzoek, cultureel pedagogisch handelen of onderwijskunde. Daarna vindt er een gesprek plaats met de sollicitatiecommissie over de pedagogische denkbeelden en achtergronden van de kandidaat.

Inlichtingen en sollicitaties
Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Jaco van den Dool, studieleider ODM. Sollicitaties, voorzien van cv en motivatiebrief, kunnen tot en met 30 mei per e-mail worden verstuurd aan vacature-cva@ahk.nl.

De gesprekken worden gevoerd in de week van 3 juni.

De opleiding Docent muziek bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen, waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen, niet ondanks, maar dankzij verschillen. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.