Brabant C: Lid Raad van Toezicht

Brabant C in Oisterwijk zoekt via Colourful People een Lid Raad van Toezicht (profiel cultuur en maatschappelijke impact) voor circa 1 tot 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 09-06-2024Het Brabant C Fonds is begin 2015 opgericht door de provincie Noord-Brabant met als doel kunst en cultuur van internationaal niveau in Brabant mede mogelijk te maken en tevens het culturele ecosysteem in Brabant te versterken. Sinds de oprichting is Brabant C continu in ontwikkeling en gekend om de vernieuwende en toekomstgerichte visie op cultuurfinanciering.

In april 2023 heeft Brabant C een nieuwe strategie gepresenteerd richting 2030 om financiering in de culturele sector toekomstbestendiger te maken en in meer regionale spreiding te voorzien. Centraal in deze herpositionering staat het doel om door te ontwikkelen naar een publiek privaat investeringsfonds voor cultuur. Met daarbij de uitnodiging aan het Brabantse bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om mee te doen en samen te bouwen aan een bloeiende culturele sector waarin samenwerking en maatschappelijke impact door cultuur centraal staan.

2024 kenmerkt zich als overgangsjaar waarin Brabant C nog onder mandaat twee subsidieregelingen namens de provincie Noord-Brabant uitvoert. Daarnaast is gestart met een eerste publiek private financieringsregeling voor cultuur in de Brainport regio: ASML x Brabant C. Deze bijzondere samenwerking met ASML is een grote stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling naar een publiek privaat fonds voor cultuur.

Wij zoeken voor het Brabant C Fonds een

Lid Raad van Toezicht

profiel cultuur en maatschappelijke impact
1 tot 2 uur per week

De Raad van Toezicht: toezichtvisie
De Raad van Toezicht is in haar werk gericht op de belangen van enerzijds de culturele sector, de professionele makers. Anderzijds op de andere stakeholders en (co)financiers van Brabant C zoals de provincie en private en maatschappelijke partners. De Raad van Toezicht van Brabant C streeft naar een diverse samenstelling. Daarbij wordt verwacht dat alle leden de visie en missie van Brabant C onderschrijven. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief kritische en professionele samenwerking en een gedrevenheid voor de waarde van cultuur in maatschappelijke vraagstukken en voor toekomstgerichte cultuurfinanciering.

Samenstelling
Op dit moment vertegenwoordigen de huidige leden een culturele, ondernemende en bedrijfseconomische achtergrond. De huidige leden zijn de heer David Lauwen (lid en audit commissaris) en mevrouw Verily Klaassen (voorzitter). Statutair bestaat de RvT uit vijf leden. De wens bestaat om de invulling van de drie open posities trapsgewijs te doen, zodat er voldoende tijd en aandacht kan zijn om elk van de nieuwe leden zorgvuldig in te werken en als team te gaan functioneren. Gezien de herpositionering van Brabant C naar een publiek privaat investeringsfonds voor cultuur liggen er veel uitdagingen en kansen.

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen. De Raad van Toezicht fungeert op deze wijze als intern toezichthouder, als werkgever van de directeur-bestuurder, als adviseur en sparringpartner van de organisatie en als netwerker en ambassadeur voor het Brabant C Fonds.

Gezochte profielen
Tussen voorjaar 2024 en voorjaar 2025 zullen drie nieuwe leden van de RvT worden geworven, één met het profiel cultuur en maatschappelijke impact, één met het profiel publiek private samenwerking/maatschappelijk ondernemerschap en één met het profiel maatschappelijk betrokken veranderaar. Het eerste profiel waarvoor nu geworven wordt betreft het profiel cultuur en maatschappelijke impact.

Profiel cultuur en maatschappelijke impact
Een professionele maker die met de voeten in de klei staat of heeft gestaan, die artistieke processen kent en snapt. Een Raad van Toezicht-lid met een visie op de vraag hoe je met creativiteit maatschappelijke uitdagingen aan kan pakken en die ervaring heeft met het inzetten van de kracht van creativiteit en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken.

Iemand die zich wil inzetten voor cultuur en cultuurfinanciering in Brabant, maar zelf niet uit Brabant komt en kennis en inzicht heeft in nationale en internationale culturele ontwikkelingen.

Algemene kwaliteiten van de leden Raad van Toezicht
Voor ieder lid van de Raad van Toezicht van Brabant C gelden de volgende kenmerken:

  • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten, goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
  • Het onderschrijven van de missie en ambities van het Brabant C Fonds.
  • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvast).
  • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen: collegiaal, alert en als het moet kritisch.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, geen strijdig belang of ongewenste verstrengeling van belangen.
  • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. De inschatting is circa 4 tot 6 uur per maand.
  • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren.
  • Heeft een sterke binding met de culturele sector, een binding met Brabant en een brede maatschappelijke betrokkenheid.
  • Minimaal beschikbaar voor één termijn van 4 jaar.
  • Van het lid met het profiel cultuur en maatschappelijke impact wordt bovendien verwacht dat deze kennis en ervaring heeft van het makerschap, van artistieke processen en van de uitdagingen die hierbij horen op gebied van financiering, samenwerking met maatschappelijke partijen en op gebied van internationalisering. Kortom, dat deze binnen de RvT én naar buiten toe het perspectief van de maker kan vertegenwoordigen.

De leden van de RvT vullen elkaar aan in kennis, kunde, ervaring en vormen een collegiaal team dat de provincie en de samenleving weerspiegelt in zijn diversiteit en dynamiek. Leden hebben specialismen en kunnen ook als generalist denken, oordelen en handelen. Zij onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie.

Aanbod
Het betreft een onbezoldigde functie (vacatievergoeding). Daarnaast kunnen onkosten, zoals reiskosten, worden gedeclareerd.

Procedure
De organisatie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06 2828 4706.

Jouw interesse kan je kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk zondag 9 juni 2024 via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People – waar je na het klikken op onderstaande sollicitatiebutton naartoe doorgestuurd wordt – in te sturen.

De gesprekken worden gehouden op maandag 1 juli, zowel overdag als in de avond. Een referentieonderzoek is onderdeel van de procedure. Een tweede (klik)gesprek willen we graag doen in de (maak)omgeving van het nieuwe RvT-lid, zodat we elkaar en elkaars beroepspraktijk nog beter leren kennen.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk: richtdatum 1 augustus 2024.

Contactpersoon
Winfred Voordendag:
Telefoonnummer 06 2828 4706
E-mail: w.voordendag@colourfulpeople.nl.

Solliciteer!

Acquisitie wordt niet mogelijk gemaakt.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.