Heden: Lid Raad van Toezicht

Heden in Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-04-2024Met het uitlenen van kunst en een gevarieerd aanbod van tentoonstellingen en artist talks brengt Heden kunst, kunstenaars en een breed kunstminnend publiek samen in inspirerende en verdiepende interactie. Afwisselend zijn thematische collectiepresentaties en tentoonstellingen van zowel gevestigde kunstenaars als aanstormend talent te zien, zoals de aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) gelieerde winnaars van de jaarlijkse Heden Startprijs.

Voor haar Raad van Toezicht is Heden op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht (v/m/x)

met profiel marketing en communicatie

Heden wordt gedragen door een deskundig en enthousiast team dat op velerlei terrein invulling geeft aan de missie van Heden. De organisatie is in transitie en zal de komende jaren haar artistieke en financiële basis verder versterken met als leidraad: meer marktwerking met behoud van het artistiek-inhoudelijke profiel. Onderdeel hiervan is een vernieuwde marketingstrategie die momenteel in ontwikkeling is.

Raad van Toezicht
Heden werkt conform de Governance Code Cultuur en volgt de Code Culturele Diversiteit. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is werkgever van de directie van Heden. Zij houdt toezicht op en adviseert over het realiseren van de missie, het doel en het maatschappelijk effect van de organisatie.

Belangrijk is dat leden van de Raad van Toezicht elkaar aanvullen. Zij zijn in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de leden van de Raad van Toezicht een bepaalde achtergrond, specifieke vaardigheden en kennis. Vakinhoudelijke kennis op deelgebieden is van belang voor het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel.

Algemeen profiel
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, ervaring en relevantie van het lokaal en landelijk netwerk. Ook aantoonbare binding met Den Haag is een pre.

Daarnaast heeft de kandidaat:

 • Aantoonbare affiniteit met de kunst- en/of cultuursector.
 • Ervaring met bestuurlijke processen in een toezichthoudende of bestuurlijke rol.
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de kunstsector in relatie tot Heden te duiden.
 • Het vermogen om de positie van Heden binnen een netwerk van relevante (overheids-, maatschappelijke en private) organisaties te duiden en hierover te adviseren.
 • Kennis van en ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en samenwerking tussen profit & non-profit organisaties.
 • Een onafhankelijke instelling, zonder zakelijk of financieel belang in Heden of haar partners.
 • De kandidaat is integer, sociaal en communicatief vaardig.

Specifieke expertise: profiel lid marketing en communicatie

 • Heeft kennis van en ervaring met datagedreven online marketing.
  en strategische commerciële processen, bij voorkeur in de kunstverkoop
 • Heeft expertise in sociale media en externe communicatie, in verband met klantenwerving.
 • Kan een adviserende rol spelen in het opstellen en tot uitvoering brengen van marketingplannen, klant- en marktonderzoek en het meten van marketingcampagnes.
 • Beschikt over ervaring met en/of werken in culturele instellingen.

Tijdsbesteding en kostenvergoeding
De functie vraagt een tijdsbesteding van minimaal 4 avondvergaderingen per jaar, exclusief voorbereidingstijd. Hiervoor geldt een onkostenvergoeding.

Graag ontvangen wij vóór 24 april 2024 uw motivatiebrief en cv per e-mail aan rvt@heden.nl. De voorzitter, Annet Zondervan, is beschikbaar voor meer informatie via dit mailadres.

De gesprekken met de voorzitter van de Raad van Toezicht en één van de andere leden vinden plaats op 13 mei 2024 in Den Haag. Het streven is de benoeming begin juni 2024 te hebben afgerond.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.