Stichting Martin Fondse Music: Bestuurslid

Stichting Martin Fondse Music in Amsterdam zoekt Bestuursleden voor 1 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenDe Stichting Martin Fondse Music richt zich op activiteiten in de muziek uit de Nederlandse en internationale (jazz-)scene.

Het doel van de Stichting Martin Fondse Music (MFM) is het realiseren van producties op het gebied van concertmuziek, muziektheater, filmmuziek en podcasts door artistiek leider Martin Fondse. Deze producties zijn gericht op internationale vertoning in concertzalen, theaters en bioscopen, alsmede diverse media als radio, tv en internetplatforms. Ook ligt de nadruk op het co-produceren in samenwerking met andere kunstdiscipels als dans, live video en opera.

De ambitie van de Stichting is om de (inter)nationale carrière van Martin Fondse verder te ontwikkelen om zo een groter en breder publiek te bereiken.

De stichting zet zich verder om voor muziekeducatie in de vorm van masterclasses, workshops en lessen.

Het betreft een stichting die sinds 28 januari 2008 bestaat en volgens de principes van cultural governance een aftreed-schema bijhoudt. In dat verband worden er nieuwe bestuursleden gezocht.

Belangrijke taak voor het bestuur in de komende jaren is om het artistiek en zakelijk beleid van de stichting duurzaam te versterken, te helpen de solide financiële basis in het culturele veld te bewaken, mogelijkheden van sponsoring te ontwikkelen en Martin Fondse te ondersteunen in zijn artistieke ambities.

Martin Fondse is een Nederlandse musicus/componist/maker die zich met zijn werk tussen verschillende muziekstijlen van pop en jazz tot klassiek en hedendaags beweegt. Hij werkt samen met de meest uiteenlopende culturele muzikale achtergronden in diverse disciplines zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Martin is een echte muzikale verbinder.

In november 2021 werd Martin Fondse benoemd tot Componist des Vaderlands. Verder ontving hij (inter)nationale onderscheidingen zoals de BUMA Classical Award 2022, BUMA Boy Edgar Prijs 2017, de Prémio da Música Brasileira 2017, de Zilveren Notenkraker 2016 en de Edison Award Jazz National 2012.

Stichting Martin Fondse Music zoekt per direct nieuwe

Bestuursleden

1 uur per week

Gezocht wordt naar kandidaat-bestuursleden met – naast uiteraard een warme belangstelling voor muziek – een goed netwerk in de muziekwereld, dan wel een stevig zakelijk netwerk. In het bijzonder kandidaten met ervaring op financieel en zakelijk gebied, dan wel met inzicht en ervaring ten aanzien van landelijke culturele beleid c.q. met onder meer fondsaanvragen, worden gevraagd te reageren.

In het bijzonder wordt gezocht naar kandidaten voor de rol van voorzitter, penningmeester en secretaris.

Binnen het bestuur, dat als geheel verantwoordelijk is voor het stichtingsbeleid, worden de aandachtsgebieden verdeeld naar de belangstelling, kennis en ervaring van de bestuursleden. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld muzikaal-inhoudelijke, zakelijke/financiële en marketing- en publiciteitsaspecten van de activiteiten en afstemming ten aanzien van ontwikkelingen in het cultuurbeleid.

Gemiddeld wordt vier keer per jaar door het bestuur vergaderd.

Profiel
We zoeken kandidaten die:

  • Affiniteit hebben met jazz en improvisatiemuziek of muziek in alle vormen
  • Een relevant netwerk hebben op de bovengenoemde gebieden van waaruit hij/zij een bijdrage kan leveren aan de stichting
  • Bestuurlijke kwaliteiten bezitten, bij voorkeur met ervaring in de culturele sector
  • Kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en versterken van een inhoudelijke en zakelijke lange-termijn-strategie
  • In open dialoog kunnen adviseren en reflecteren
  • Een proactieve en zelfstandige houding hebben
  • In staat zijn om met andere bestuursleden samen te werken als een team

Bestuursleden ontvangen geen honorarium. Alle activiteiten van de stichting zijn uiteraard gratis te bezoeken voor bestuursleden.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, reageer dan door een korte motivatie en cv te sturen aan de stichting Martin Fondse Music.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.