Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in Amsterdam zoekt een Adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek voor 1 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Fulltime | Sluitingsdatum: 01-03-2024De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK biedt opleidingen op zowel bachelor- als masterniveau binnen de beeldende kunst en ontwerp, muziek, film en televisie, theater, dans, museum en erfgoed studies en architectuur.

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is via Wesselo op zoek naar een faciliterend, verbindend en inspirerend

Adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek

1 fte

De nieuwe adjunct-directeur Onderwijs en Onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de strategische ambities van de AHK. Zet zich in voor het bevorderen van (interdisciplinaire) samenwerking tussen en binnen academies, de AHK brede onderzoek en innovatie organisatieonderdelen, het Servicebureau en de samenleving en het zichtbaar maken van de resultaten van onderwijs en onderzoek. Jaagt het stimuleren van innovatie, het versterken van onderwijs en onderzoek aan.

De adjunct-directeur valt onder de directeur Servicebureau en heeft een korte lijn richting het College van Bestuur.

De functie
Als adjunct-directeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit, organisatie en uitvoering van de centrale O&O afdelingen. Je bent leidinggevende aan afdelingen die:

  • vraaggericht en signalerend werken en benodigde expertise leveren aan onderwijs en onderzoek;
  • actief bijdragen aan bredere vraagstukken binnen AHK met betrekking tot onderwijs, onderzoek en medezeggenschap door signaleren, agenderen en inspireren;
  • de doorvertaling van de ambities opgesteld in het strategische plan stimuleren en realiseren;
  • zorgdragen voor inrichting en uitvoering van periodieke onderwijs- en onderzoek gerelateerde audits en metingen en voor het leveren van bevindingen en stuurinformatie aan College van Bestuur en directeuren van de academies;
  • zicht houden op (belangwekkende) landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderzoek- en onderwijs(beleid) en de implicaties ervan voor het onderwijs en onderzoek binnen de AHK.

Daarnaast geef je leiding aan overstijgende lectoraten en organisatie-eenheden op onderzoek en innovatie gebied door coördinatie van organisatie en uitvoering, waarbij de inhoudelijke richting onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur valt.

Dit alles betekent co-creëren, samenwerken en inspireren in samenwerking met de directeuren van de academies, lectoraten en afdelingen van het servicebureau. En vraagt verbindend en krachtig leiderschap om te durven prioriteren, samenhang te brengen en knopen door te hakken. Erkennen van ontwikkelingen die in gang zijn gezet en daar zorg voor dragen en verder brengen.

Functie-eisen en persoonlijkheidsprofiel
Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van en met onderwijs(vernieuwing), onderzoek en het opstellen van onderwijsbeleid, bij voorkeur opgedaan in de kunsten. Je werkt en denkt op strategisch en academisch niveau en kunt ook makkelijk schakelen tussen tactisch en operationeel niveau. Je wilt graag voorlopen op de ontwikkelingen om het onderwijs en onderzoek in de kunsten duurzaam te vernieuwen en bent betrokken bij maatschappelijke transities en thema’s.

Je bent geïnteresseerd in de wereld van onderwijs in de kunsten. En in staat om een gedragen visie te ontwikkelen op het AHK onderwijs en onderzoek en de interne organisatie hierin mee te nemen. Je hebt relevante en aantoonbare leidinggevende ervaring als eindverantwoordelijke en in staat om structuur te creëren en mensen mee te nemen, te motiveren en te inspireren.

Je bent deskundig in het initiëren van complexe ontwikkelprogramma’s en gemakkelijk in staat te verbinden en te motiveren zowel inhoudelijk als mensgericht. Je bent vaardig in communiceren, plannen organiseren, signaleren en adviseren.

Arbeidsvoorwaarden
Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving in het hart van Amsterdam, waar studenten het beste uit zichzelf willen halen en bijzondere projecten realiseren. Die gedrevenheid zie je terug in de gehele organisatie. Er is veel ruimte voor (informele) uitwisseling en er zijn volop kansen om jezelf te ontwikkelen en eigen initiatieven te nemen.

Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo (schaal 14, max. € 7.687 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Het betreft een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

We ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 maart 2024.

Eerste ronde selectiegesprekken: vrijdag 15 maart 2024
Tweede ronde selectiegesprekken: vrijdag 22 maart 2024

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.