WORM: Lid Raad van Toezicht

WORM in Rotterdam zoekt drie Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 15-12-2023WORM is een stichting die is gevestigd in het centrum van Rotterdam. Wij zijn een netwerkorganisatie op het snijvlak van (populaire) cultuur en (podium)kunsten. WORM representeert actuele culturele ontwikkelingen in Rotterdam en verbindt dit aan wat er in de rest van de wereld gebeurt. We richten ons daarbij op experimentele, prille vormen, genres en niches, specifiek van mensen die zich in het reguliere culturele circuit minder goed thuis voelen. Daarbij is energie en zeggingskracht van de artiest belangrijker dan reputatie of discipline. Dit leidt tot interlokale programma’s met (mengvormen van) muziek, performance, DJ-cultuur, spoken word, dans en mediakunst, gepresenteerd in festivals, package-programma’s, clubnachten, exposities, talks, workshops en community-events.

WORM is sinds 2021 onderdeel van de Rijks Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor ontwikkelinstellingen. Daarnaast worden we gefinancierd door de gemeente Rotterdam en ontvangen we bijdragen van fondsen. Ongeveer 50% van de inkomsten zijn publieksinkomsten. In WORM werken meer dan 35 FTE, met jaarlijks honderden activiteiten die tienduizenden bezoekers trekken. WORM heeft een totale financiële omvang van rond de € 3 miljoen.

WORM zoekt drie

Leden Raad van Toezicht

 

De stichting WORM werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad houdt toezicht op de uitvoering van het inhoudelijke beleid, de organisatie en de financiën. Voor die uitvoering zijn de directeur-bestuurders (artistiek en zakelijk) van WORM verantwoordelijk. De raad toetst, bewaakt en adviseert, en stelt ook de langetermijnplannen, het jaarplan en het jaarverslag vast. Ook representeert de Raad van Toezicht WORM bij externe gelegenheden. Tot slot is de Raad de werkgever van de directeur-bestuurders. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar en bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden.

We zoeken voor onze Raad van Toezicht nieuwe leden die onze missie en onze werkwijze onderschrijven. Ook vinden we het belangrijk dat we in al onze onderdelen een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving. Dus willen we dat ook onze Raad van Toezicht een mix is in leeftijd, gender, culturele identificatie, opleidingsachtergronden, inkomstendiversiteit, rijp/groen en (un)seen (dis)abilities.

We zijn in het bijzonder op zoek naar

  1. Een lid met een artistiek profiel, ervaring als artistiek directeur, programmeur of curator;
  2. een lid met een onderwijsprofiel, afkomstig uit of met expertise in het onderwijs (vo/mbo/hbo/wo) of op het beleidsterrein onderwijs;
  3. een lid met een financieel / bedrijfsvoering profiel, met boekhoudkundige kennis, juridische achtergrond en/of kennis van HRM of managementervaring.

De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar. Binnen de Raad van Toezicht beschikt ieder lid over specifieke kennis om toezicht te kunnen houden op het geheel van activiteiten van de organisatie. Het betreft een onbezoldigde functie.

Inlichtingen
Voor meer informatie kan je mailen naar rvt@worm.org.

Reageren
Heb je interesse, stuur voor 15 december 2023 een motivatiebrief en een CV naar rvt@worm.org. De eerste gesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats in de tweede week van januari, mogelijk gevolgd door een tweede gespreksronde.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.