Orkest van de Achttiende Eeuw: Bestuursvoorzitter

Orkest van de Achttiende Eeuw in Amsterdam zoekt een Bestuursvoorzitter voor 4 tot 8 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHet Orkest van de achttiende eeuw is een van de meest vooraanstaande orkesten op het gebied van historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk ter wereld. De musici spelen internationaal in toonaangevende (kamer)muziekensembles en komen een aantal keer per jaar bij elkaar voor uitvoeringen van iconisch en minder bekend repertoire. Begin jaren ’80 verwierf het orkest wereldfaam door groots symfonisch werk uit te voeren op originele instrumenten en op een historisch geïnformeerde manier. Een revolutie die eigenlijk nooit is opgehouden.

Maar de uniciteit van het orkest zit niet alleen in het geluid of de manier van spelen. Vanaf de oprichting door Frans Brüggen meer dan veertig jaar geleden nemen de musici een partituur nooit voor lief. De benadering is kritisch, nieuwsgierig, onderzoekend en vooruitstrevend. Kernwaarden uit de Verlichting die alle orkestleden hoog in het vaandel hebben staan. Daarom is elke uitvoering weer een nieuwe uitdaging en blijft het iconisch repertoire springlevend. Met de muziek van Haydn, Mozart en Beethoven als basis, zoekt het orkest altijd naar de zeggingskracht van oude muziek in de moderne tijd.

In verband met het vertrek van onze huidige voorzitter, zoeken wij per 1 januari 2024 een nieuwe

Bestuursvoorzitter

4 tot 8 uur per week

Het bestuur levert door zijn kunde, ervaring, netwerk en betrokken handelen een belangrijke bijdrage aan de concretisering en bewaking van de missie en doelstellingen van het orkest. De bestuursleden doen dit door op een actieve, positieve, transparante en integere wijze kritisch mee te denken over, en te reflecteren op beslissingen van de directie. Het bestuur richt zich daarbij op de strategisch essentiële onderwerpen. De precieze diverse bestuurstaken zijn vastgesteld in het bestuursreglement. Het bestuur bewaakt verder de naleving van de geldende procedureregels en statuten van de organisatie.

Het Orkest van de Achttiende Eeuw streeft naar een divers bestuur waarin verschillende leeftijden, genders, culturele achtergronden en regio’s gerepresenteerd zijn. Het hecht waarde aan de naleving van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, alsmede de Fair Practice Code.

Verwachte inzet
Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar, of zoveel vaker als wenselijk is. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter en de directeur. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een eenmalige mogelijkheid van verlenging voor dezelfde termijn. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Alle bestuursleden voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Wel kunnen eventuele onkosten worden vergoed en zijn bestuursleden van harte welkom om de concerten en andere activiteiten van het orkest bij te wonen.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij

  • Kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur, en hierbij geen tegenstrijdig belang hebben;
  • een brede maatschappelijke en culturele belangstelling hebben, en een aantoonbare affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie;
  • zich in hun bestuurlijke activiteiten laten leiden door het maatschappelijke en culturele belang van de organisatie;
  • oog hebben voor de verschillende stakeholders die bij het orkest betrokken zijn;
  • beschikken over een breed (inter)nationaal netwerk, en bereid zijn om dit netwerk in te zetten ten bate van het orkest;
  • in staat zijn, ook qua tijd, om het beleid van de directie te controleren en haar met raad en daad bij te staan;
  • de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie, alsmede de Fair Practice Code respecteren.
  • betrokkenheid tonen door regelmatig aanwezig te zijn bij concerten en andere activiteiten.

De positie
Als voorzitter beschikt u over de ruime bestuurlijke ervaring en kennis van governance die nodig zijn om op een efficiënte en effectieve wijze sturing te geven aan het integrale proces van besturen. Op een verbindende wijze zorgt u voor een goede samenwerking en onderlinge verhoudingen: binnen het bestuur, met de directeur, met musici en andere medewerkers van de organisatie, maar ook met andere stakeholders. U heeft daarvoor genoeg tijd en energie, en maakt daarbij gebruik van uw ruime netwerk. U beheerst het vermogen om uitdagingen op een positieve manier kritisch te benaderen. U faciliteert inhoudelijke dialogen en stroomlijnt besluitvormingsprocessen op een adequate manier. U zorgt ervoor dat de leden van het bestuur als een team functioneren, maar tevens dat zij hun bestuurlijke rol op een onafhankelijke wijze kunnen vervullen. Tussen de reguliere vergaderingen in heeft u regelmatig overleg met de directeur en bereidt u in overleg de vergaderingen voor.

Persoonlijke eigenschappen die u typeren zijn: authentiek, positief, onafhankelijk, kritisch denkend, communicatief, samenwerkingsgericht, verbindend, sensitief, oplossingsgericht, crisis- en stressbestendig.

Bovendien bent u een liefhebber van klassieke muziek.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meer informatie?
Of ziet u zichzelf als nieuwe bestuursvoorzitter? Neem dan contact op met Leopold Ecker, (waarnemend) voorzitter bij leopold.ecker@dlapiper.com.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.