Muziekschool Waterland: Lid Raad van Toezicht

Muziekschool Waterland in Purmerend zoekt een Lid Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-12-2023Muziekschool Waterland zet zich in voor het belang van muzikale ontwikkeling en is koploper op het gebied van muziekeducatie in regio Waterland. Haar missie is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in de regio het plezier van muziek maken te laten ervaren en hun talenten tot bloei te laten komen. Samen & Spelen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Muziekschool Waterland verzorgt instrumentale muzieklessen, algemene muzieklessen en workshops voor het gehele basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de regio (in 4 gemeenten). Daarnaast biedt de muziekschool voor de vrije tijd diverse naschoolse trajecten, cursussen, koren en ensembles aan.

Muziekschool Waterland zoekt wegens het einde van een toezichtstermijn een nieuw

Lid Raad van Toezicht

 

De rol van de RvT omvat met name

 • Toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder;
 • Goedkeuring van bestuursbesluiten;
 • Vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder;
 • Klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder;
 • Treedt op als ambassadeur van Muziekschool Waterland

We zoeken naar RvT-leden die zich kunnen vinden in de visie en missie van Muziekschool Waterland en die op een positieve en constructieve wijze de directeur bestuurder willen stimuleren en adviseren.

Gezocht wordt naar leden met deskundigheid op één of meer van de volgende gebieden:

 • Onderwijs: heeft actuele kennis over vraagstukken binnen het primair onderwijs;
 • Marketing en communicatie;
 • Privaatrecht.

Praktische informatie
De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. De vergaderingen vinden in de regel plaats op dinsdagavond. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode van vier jaar. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur.

 • Informatie over de vacature is verkrijgbaar via directie@muziekschoolwaterland.nl.
 • Sollicitaties, graag voorzien van beknopt cv voor 31 december 2023 per e-mail zenden via de sollicitatie-button.
 • Benoeming begin 2024.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.