Het Cultuurfonds Drenthe: Bestuurslid

Het Cultuurfonds Drenthe in Assen zoekt een Bestuurslid | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-11-2023Het Cultuurfonds bestaat sinds 1940 en stelt zich ten doel cultuur en natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Organisaties en personen die binnen deze werkterreinen projecten ontwikkelen kunnen het fonds in dit kader een financiële bijdrage vragen. Het werk van het Cultuurfonds wordt mede mogelijk gemaakt door schenkingen, donaties en bijdragen van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Het Cultuurfonds afdeling Drenthe
Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Het bestuur van de afdeling Drenthe bestaat uit 8 personen. De Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe is voorzitter van het bestuur van het Cultuurfonds Drenthe. Het secretariaat is gevestigd in het provinciehuis te Assen. In overleg met het bestuur kiezen we de vergaderlocatie, dit is één keer per kwartaal ergens in Drenthe op een plek dat natuur en/of cultuur raakt. Daarnaast zijn er regelmatig uitnodigingen voor culturele projecten waar het Cultuurfonds aan bijdraag

Per 1 januari 2024 zoekt het Cultuurfonds Drenthe één nieuw

Bestuurslid

beeldende kunst, cultuur, podiumkunsten, erfgoed, musea en landschap

 

Voor de functie wordt een bestuurslid gezocht met kennis van de diverse aspecten van beeldende kunst, cultuur, podiumkunsten, erfgoed, musea en landschap.

Functie omschrijving
Van kandidaten voor het afdelingsbestuur Drenthe wordt verwacht dat zij:

  • De doelstelling van het Cultuurfonds onderschrijven, alsmede instemmen met missie en werkwijze.
  • Affiniteit hebben met alle werkterreinen van het Cultuurfonds en met name wat daarbinnen speelt in de eigen provincie.
  • Vier vergaderingen per jaar kunnen bijwonen en tijd hebben om de daarvoor opgestelde stukken te lezen.
  • Weloverwogen en onvooringenomen kunnen oordelen over ontwikkelingen binnen de werkterreinen van het Cultuurfonds, met name wat daarbinnen speelt in de provincie, en over aanvragen voor financiële bijdragen.
  • Aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten waarvoor het bestuur wordt uitgenodigd.
  • Bereid zijn mee te doen aan fondsenwervingsactiviteiten van de eigen provinciale afdeling en om deel te nemen aan landelijke of regionale bijeenkomsten van het Cultuurfonds.
  • Een bijdrage willen leveren aan het uitdragen van het werk van het fonds in de Drentse samenleving.

Functie-eisen
Ervaring als bestuurder; affiniteit met de werkterreinen beeldende kunst, cultuur, podiumkunsten, erfgoed, musea en landschap, aantoonbare betrokkenheid met de Drentse samenleving en goede communicatieve eigenschappen in vergaderingen (open en direct).

Voorwaarden
Bestuursleden werken conform de bestuurscode van het Cultuurfonds. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar, die eenmaal met een gelijke duur kan worden verlengd. Meer informatie over het Cultuurfonds is te vinden op de website.

Bent u enthousiast geworden?
Stuur dan uw motivatiebrief met cv vóór 1 december 2023 per e-mail naar het bestuur van het Cultuurfonds Drenthe: drenthe@cultuurfonds.nl. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 13 december 2023 tussen 09:00 en 12:30 uur.

Voor meer informatie over de vacature kunt u terecht bij Jikke Wildeboer, secretaris / adviseur van het bestuur van de afdeling Drenthe via drenthe@cultuurfonds.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.