Gelderse Kerken: Bestuurslid

Gelderse Kerken in Hoog-Keppel zoekt een Bestuurslid voor 4 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde Functie | Sluitingsdatum: geen



Op dit moment is Gelderse Kerken aan het groeien en professionaliseren om de uitdaging die haar te wachten staat aan te kunnen. De uitdaging die bestaat uit de vele monumentale kerkgebouwen die de komende jaren hun kernfunctie zullen verliezen en een nieuwe eigenaar of beheerder moeten krijgen. Deze monumenten vragen een zorgvuldig beheer en onderhoud en een passende, nieuwe bestemming. Deze uitdaging en verantwoordelijkheid wil Gelderse Kerken als bijna vanzelfsprekend op zich nemen. We willen ze behouden als waardevolle, bruisende ontmoetingsplekken in het hart van de samenleving.

Gelderse Kerken heeft 21 monumenten in bezit, waaronder drie kerktorens, een synagoge en 17 kerkgebouwen. Naast het professioneel beheren en behouden van haar monumenten, is het op passende wijze bestemmen van de kerken een belangrijke doelstelling van Gelderse Kerken.

Waardevolle en bruisende ontmoetingsplekken
Het bestuur bestaat op dit moment uit zes personen en vergadert tien keer per jaar. Binnen het bestuur zijn verschillende kennisvelden en kwaliteiten aanwezig o.a. bouwkundig historisch en technisch, beheer, juridisch, financieel, monumenten, politiek. Het bestuur onderschrijft en werkt met de Governance Code Cultuur. Gelderse Kerken is een door het ministerie erkende professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) en heeft de ANBI-status voor culturele instellingen.

De organisatie van Gelderse Kerken bestaat, naast het bestuur, uit een bureau gevormd door drie mensen, waaronder een bouwkundige, en staat onder leiding van de directeur. Het bureau geeft uitvoering aan het beleid, is verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van de kerken in eigendom en ondersteunt de plaatselijke commissies die de kerken beheren. Het bureau maakt tevens gebruik van flexibele professionals voor het uitvoeren van specifieke taken, zoals bijvoorbeeld PR en communicatie, redactie en samenstelling van het eigen magazine Venster, donateursadministratie en orgelonderhoud. Daarnaast zijn er zo’n 550 vrijwilligers actief binnen Gelderse Kerken.

Wegens komend vertrek van één van haar bestuursleden en ter aanvulling op het bestuur zoekt Gelderse Kerken een

Bestuurslid

4 uur per week

We zoeken een bestuurslid met kennis van het onderhouden, beheren en restaureren van monumenten. Een relevant netwerk binnen Gelderland en kennis van en affiniteit met monumentaal erfgoed is absoluut een pré.

Een bestuurslid van Gelderse Kerken

 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft ervaring als bestuurder van organisaties (of een leidinggevende functie).
 • Heeft affiniteit met de doelstelling en de aard van de stichting.
 • Houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting.
 • Is in staat om met de andere bestuursleden samen te werken, is een teamspeler
  draagt het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting uit.
 • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Beoordeelt strategische uitgangspunten, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.
 • Weet met vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Algemene eigenschappen

 • In staat de visie van de stichting uit te dragen.
 • Grote betrokkenheid bij de vrijwilligers van de stichting.
 • Actief in pr en communicatie.
 • Met een netwerk in de wereld van de cultuur, erfgoed en behoud.
 • Actieve bijdrage aan de bestuursvergaderingen, bereidt die voor, brengt kennis en expertise in en adviseert.
 • Betrokken bij het samenstellen en vastleggen van het beleidsplan en het jaarverslag.
 • Stelt het vrijwilligersbeleid van de stichting (mede) vast.
  deelname aan de projectteams, die ingesteld worden bij een overname.

Profiel bestuurslid onderhoud & beheer

 • Ervaring in het beheren, onderhouden en restaureren van monumenten.
 • Ervaring met het verduurzamen en aanpassen van monumentale gebouwen aan nieuwe functies en de eisen van deze tijd is een pre.
 • Een bouwkundige achtergrond.

Inlichtingen
Wilt u meer weten over de bestuursfuncties, neem dan per mail contact op met de directeur Arjen Woudenberg.

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, stuur dan een motivatiebrief en cv t.a.v. de voorzitter Annelies van de Kolk naar arjenwoudenberg@geldersekerken.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.