De Onkruidenier: Penningmeester

De Onkruidenier in Amsterdam zoekt een Penningmeester voor 3 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 22-12-2023Kunstenaarscollectief de Onkruidenier is opgericht in 2013. In 2018 besloten de kernleden Jonmar van Vlijmen, Rosanne van Wijk en Ronald Boer om zich te organiseren door middel van Stichting de Onkruidenier.

Het collectief onderzoekt historische, culturele en potentiële transformaties van de natuur en haar mogelijkheden de mens te evolueren. Zij doen – vaak in gezamenlijkheid met publiek – veldwerk, verzamelen planten, de verhalen en geschiedenissen die daaraan verbonden zijn. In de ontwikkeling van hun werk zorgen interacties met publiek en experts zoals boeren, bewoners en wetenschappers voor nieuwe verhalen. Presentaties vanuit de, op artistiek onderzoek gebaseerde, werkpraktijk bestaan uit de creatie van levende ecosystemen als dynamische composities. Een werk wordt gevormd door verschillende materialen, interventies en handelingen in een voortdurend proces van labelen, ordenen, arrangeren en bevragen. De Onkruidenier creëert ecosystemen als discussiestuk om nieuwe relaties met onze leefomgeving te ontdekken. Het collectief heeft een succesvol jaar achter de rug met verschillende tentoonstellingen en presentaties in binnen- en buitenland (o.a. Het HEM, Fries Museum, A Tale of A Tub, OEROL, Amsterdam/Almere paviljoen Floriade) en werkperiodes in Italië en Japan.

De Onkruidenier zoekt per 1 februari 2024 een

Penningmeester

3 vergaderingen per jaar

Het bestuur van de Onkruidenier bestaat uit drie leden en komt zo’n twee à drie keer per jaar bijeen. Het bestuur bestaat momenteel uit Jacqueline Heerema (conceptueel kunstenaar en oprichter van Satellietgroep) en secretaris Katarina Nöteberg (stedenbouwkundige bij de Gemeente Amsterdam) en functioneert als informeel klankbord voor het collectief, denkt mee over de ontwikkelingen binnen het collectief en haar positionering. De dagelijkse leiding is in handen van de drie kernleden van het kunstenaarscollectief, die geheel zelfstandig functioneert.

Algemene profielkenmerken
Bestuursleden:

 • Hebben affiniteit met beeldende kunst, ecologie en landschap.
 • Zijn bereid om hun netwerk in te zetten voor de Onkruidenier.

Specifieke profielkenmerken
De penningmeester:

 • Heeft bij voorkeur (enige) ervaring met organisaties die vergelijkbaar zijn met Stichting de Onkruidenier.
 • Beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot financieel beleid en administratie en is in staat om de overige bestuurders hierover te adviseren.
 • Heeft kennis van subsidies in de culturele sector, en bij voorkeur kennis van structurele vormen van financiering.
 • Kan fungeren als financieel sparringpartner voor de Onkruidenier
  Specifieke taken.

Taken van de Penningmeester

 • Adviseert in financiële prognoses en de jaarbegroting die het collectief opstelt en neemt de overige bestuursleden hierin mee.
 • Is betrokken bij het overleg met de accountant inzake eventuele accountantsverklaringen.
 • Treedt twee keer per jaar in gesprek met het collectief om de voortgang van de cijfers te bespreken en neemt de overige bestuursleden hierin mee.
 • De penningmeester wordt benoemd voor een nader overeen te komen periode.

De functie is onbezoldigd en kent een onkostenvergoeding. Wij streven naar een startdatum van 1 februari 2024.

Het aantrekken van een nieuwe penningmeester wordt in eigen beheer uitgevoerd. De commissie die daarvoor is samengesteld bestaat uit de twee bestuursleden en de drie leden van het collectief.

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel? Dan nodigen wij u uit voor 22 december 2023 te reageren via contact@onkruidenier.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jonmar van Vlijmen (directeur van Stichting de Onkruidenier) per mail of telefonisch via 06-55121393.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.