CKC & partners: Bestuurslid

CKC & partners in Zoetermeer zoekt een Bestuurslid voor minstens 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-12-2023CKC & partners is hèt centrum voor amateurkunst, cultuurparticipatie en cultuur- en techniekeducatie in Zoetermeer. Onze droom is om elke Zoetermeerder in contact te laten komen met kunst, cultuur en techniek. Jong, oud, onder schooltijd en in de vrije tijd, omdat creativiteit en verbeeldingskracht vaardigheden zijn waar je veel plezier van hebt en je tegelijkertijd steviger in de maatschappij zetten. Een bijzonder leuke klus waar we met ons team elke dag aan bouwen.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Bestuurslid

minstens 6 vergaderingen per jaar

Als lid van het bestuur

 • Draag je bij aan de eindverantwoordelijkheid over de Stichting Kunst en Cultuur Zoetermeer, bekend onder de naam CKC & partners. De directeur is verantwoordelijkheid voor de aan haar/hem gedelegeerde bevoegdheden en taken. Zij/hij geeft richting aan de organisatie, zorgt voor het verwerven, besteden en beheren van de middelen en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen.
 • Toon je zichtbare betrokkenheid bij de medewerkers, organisatie en de buitenwereld.
 • Bepaal je samen met het Bestuur en de directeur de agenda en prioriteiten.
 • Ben je samen met het Bestuur verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en doe je aan kritische (zelf)evaluatie en bespreek je het functioneren van het Bestuur jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directie.
 • Vergader je volgens een vastgesteld schema, doorgaans zes keer per jaar in de middag.
 • Lever je door inzet van kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de missie en doelstellingen van de Stichting.

Kenmerken
Als lid van het bestuur:

 • Lever je een kritische en onafhankelijke bijdrage aan de besluitvorming binnen het Bestuur en heb je hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heb je een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de werkvelden van de stichting en met de missie en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in beleids- c.q. ondernemingsplannen.
 • Beschik je over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Beschik je over (helikopter)kwaliteiten voor een Bestuur op afstand van een complexe organisatie.
 • Beschik je over een breed netwerk en ben je bereidt tot inzet van dit netwerk ten bate van de Stichting.
 • Beschik je over voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de Stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en deze voor te bereiden en de directie op verzoek bij te staan.
 • Beschik je bij voorkeur over een breed netwerk binnen het culturele veld van Zoetermeer en zie je het als jouw missie om bij te dragen aan onze missie om alle Zoetermeerders in contact te laten komen met Kunst & cultuur.

Gewenste samenstelling
Het bestuur:

 • Is verantwoordelijk voor het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Governancecode Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes toegekende taken.
 • Bestaat uit een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht en achtergrond van de individuele leden.
 • Elk lid heeft voldoende complementariteit ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name op het gebied van overheden, bedrijfsleven, financiën en culturele instellingen zou dit aanwezig moeten zijn.
 • Bestaat uit minimaal drie maar ideaal gezien vijf leden en is evenwichtig in termen van teamrollen.

Reageren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en zet je je graag in voor deze mooie Stichting? Stuur dan je cv en motivatie per e-mail ter attentie van Gaby Kuipers naar werkenbij@ckc-zoetermeer.nl.

Je kunt tot en met 31 december 2023 reageren op deze oproep.

Inlichtingen
Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Margriet Gersie per mail of via 06-53405327.

De functie is onbezoldigd en er wordt gestreefd naar diversiteit voor wat betreft culturele achtergrond.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.