10CHILDREN: Bestuursleden

10CHILDREN in Zaandijk zoekt twee Bestuursleden voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-12-202310CHILDREN -art for change-

10CHILDREN is een wereldwijd kunstenproject om met kunst de levens van kinderen die over de hele wereld in diepe armoede leven onder de aandacht te brengen. Want kunst heeft het vermogen het hart diep te raken, het onuitgesprokene bespreekbaar en het dagelijks leven van deze kinderen tastbaar en voelbaar te maken.

10CHILDREN deelt de verhalen van kinderen in 10 verschillende steden over de hele wereld. Verhalen die 10 facetten van kinderarmoede belichten, in elke stad een andere, en de stemmen eren van de miljoenen kinderen die in armoede opgroeien. In elke stad werken lokale en internationale theatermakers, filmmakers en beeldende kunstenaars samen met lokale organisaties en individuen die zich inzetten voor het welzijn van de kinderen.

Als deskundigen van hun eigen leven vormen de verhalen van de kinderen en hun families de inspiratie voor de creatie van een theatervoorstelling, een beeldende kunsttentoonstelling, een documentaire en een educatief programma. Elke stad krijgt een klein festival om zoveel mogelijk aandacht te genereren.

Nadat alle kunstprojecten zijn afgerond, komen we in 2027 samen voor het 10CHILDRENfestival, een culminerende viering van de wereldwijde projecten die we hebben gecreëerd en de verhalen die zijn gedeeld.

Op dit moment zijn wij in 5 steden actief: Cleveland (Ohio), Curitiba (Brazilië), Kaapstad (Zuid-Afrika), Pune (India) en Düsseldorf (Duitsland). Daarnaast bereiden we projecten voor in Caribisch Nederland, Cambodja, Rwanda. Het eerste festival vond plaats in juni 2023 in Cleveland (Ohio), het laatste begin 2027.

Over het eerste festival schreef Brechtje Zwaneveld een artikel in Theater Magazine 2023, o.a. te lezen via onze website.

10CHILDREN is opgezet door de internationaal bekende regisseur Liesbeth Coltof en dramaturg Dennis Meyer. Liesbeth Coltof is free lance regisseur, voornamelijk in Nederland en Duitsland. Zij was artistiek directeur van de Toneelmakerij, het Amsterdamse jeugdtheatergezelschap. Zij heeft veel ervaring in het werken in oorlogsgebieden en in landen in conflict of armoede, zoals in Palestina (Gaza), Nigeria, Rusland en Iran. Dennis Meyer is dramaturg en theaterdocent op de Academie voor Theater & Dans in Amsterdam. Hij was artistiek directeur van Het Lab Utrecht, een theaterorganisatie waar jonge professionele theatermakers voor kinderen en jongeren werkten en heeft ruime internationale ervaring.

De projecten in de verschillende steden worden zo mogelijk geproduceerd en gefinancierd door plaatselijke sponsoren en fondsen. De werkzaamheden voor 10CHILDREN door de initiatiefnemers worden belangeloos verricht. De stichting staat voor de opgave om een volgende stap in professionalisering te maken, zowel op financieel als organisatorisch gebied. Het bestuur speelt hierbij een belangrijke en actieve rol.

Wij zoeken twee nieuwe

Bestuursleden

o.a. een penningmeester

4 vergaderingen per jaar

Wegens vertrek van een van de huidige bestuursleden (penningmeester) en gewenste uitbreiding is Stichting 10CHILDREN op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Samen met de oprichters heeft het bestuur als taak om actief de randvoorwaarden te creëren voor het verwezenlijken van de ambitie.

Functie-vereisten
10CHILDREN is een kleine organisatie waar een sociaal-artistiek doel (met kunst armoede onder kinderen aan de kaak stellen) zorgt voor de bindende factor. Het bestuur streeft naar een diverse samenstelling o.a. op het gebied van sekse, leeftijd, werkervaring, maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. Gezien het internationale karakter van het project is culturele diversiteit een belangrijk aandachtspunt.

Wij zijn in het bijzonder op zoek naar bestuursleden:

  • met inzicht en toegang tot een (inter-)nationaal netwerk van mogelijke sponsoren en fondsen, liefst buiten de reguliere Nederlandse kunstfondsen;
  • en/of met ervaring in internationale samenwerkingsprojecten;
  • en/of met inzicht in marketing- en communicatie strategieën.

Een van de nieuwe bestuursleden neemt de functie van penningmeester op zich en is daarvoor gekwalificeerd.

De zittingsduur van de leden van het bestuur is vier jaar, waarbij leden van het bestuur één keer herbenoemd kunnen worden en de voorzitter twee keer. De functie is onbezoldigd. Het bestuur vergadert gemiddeld 4 keer per jaar en indien nodig vaker.

Van een bestuurslid wordt verwacht dat hen:

  • affiniteit heeft met de doelstellingen en het werkveld van 10CHILDREN;
  • zich actief opstelt bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting;
  • vanuit een onafhankelijke en constructieve instelling het beleid op hoofdlijnen beoordeelt en de directie ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lange(re) termijn strategie voor de organisatie;
  • over een breed maatschappelijk netwerk beschikt en bereid is dit netwerk aan te boren / in te zetten t.b.v. de organisatie.

Heeft u belangstelling in de bovenstaande positie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van harte uit vóór 25 december 2023 te reageren met een CV en motivatiebrief ter attentie van Dennis Meyer. Reacties kunnen worden gestuurd naar: dennis@10children.org.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.