Valkhof Museum: Lid Raad van Toezicht

Het Valkhof Museum in Nijmegen zoekt via Rieken & Oomen een Lid Raad van Toezicht tevens Voorzitter Auditcommissie | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: geenHeb jij affiniteit met musea, interesse in hoe mensen elkaar al duizenden jaren lang ontmoeten en samenleven? En vind je het leuk om als toezichthouder vanuit jouw financiële achtergrond & brede blik op bedrijfsvoering, de Raad van Toezicht van Valkhof Museum in Nijmegen te versterken? Dan zijn wij zeer geïnteresseerd in jou!

Museum Valkhof bestaat sinds 1998 en is ontstaan uit het samengaan van het Museum G.M. Kam voor archeologie en de Commanderie van St. Jan voor oude en moderne kunst. Het Valkhof Museum in Nijmegen ligt op een unieke locatie in Nederland, als oudste stad van Nederland. Door het bijzondere landschap met stuwwal en rivieren, al sinds de prehistorie een ontmoetingsplaats voor mensen en andere culturen. Het Valkhof Museum laat vanuit collecties en tentoonstelling zien hoe mensen elkaar al duizenden jaren ontmoeten en samenleven.

De missie van het Valkhof Museum: “Bezoekers te laten ervaren wat mensen al eeuwenlang tot mens maakt. Door actuele vensters te bieden op universele kanten van ons bestaan op onze drijfveren, emoties en talenten”. Het museum staat voor een ingrijpende vernieuwende verbouwing en is ook beleidsmatig in transitie naar een beleid dat o.m. is gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen.

Lid Raad van Toezicht

tevens Voorzitter Auditcommissie

Het bestuur en toezicht
Het Valkhof Museum wordt bestuurd door de directeur Hedwig Saam. Zij is verantwoordelijk voor het artistiek en zakelijk beleid van het museum. De Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit zes leden, adviseert en houdt toezicht op de vastgestelde collegiale samenwerking met de directeur. Voor bestuur en toezicht hanteert Valkhof Museum de Governance Code beleid, controleert de jaarrekening en keurt de begroting goed. De Raad van Toezicht is in een collegiale samenwerking met de directeur actief betrokken bij de transitie die het museum doormaakt. In verband met de afloop van de termijn van een van haar leden, zoekt de RvT een nieuw lid. De Rvt komt plus minus 5 keer per jaar bijeen en vaker waar dat gewenst of nodig is.

Profiel
Voor alle leden van de RvT gelden de volgende algemene profielkenmerken:

 • Affiniteit met de culturele of kunstensector en de rol die cultuur speelt in de samenleving.
 • Vanuit een ondernemende blik, oog voor de specifieke maatschappelijke opdracht van het Valkhof Museum.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Maatschappelijk actief en een relevant netwerk.
 • Het vermogen een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en de nodige distantie.
 • Strategisch werk- en denkniveau.
 • Helikopterview, een integrale blik.
 • Betrokken en tegelijk in staat om tot een onafhankelijk en authentiek oordeel te komen en de bestuurder als klankbord terzijde te staan.
 • In staat om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.
 • Integer, van onbesproken gedrag, verantwoordelijk en alert op mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling.
 • Goede communicatieve en relationele vaardigheden.
 • Voldoende tijd voor de werkzaamheden van de RvT.

Als voorzitter auditcommissie beschik je daarnaast over:

 • Ruime ervaring op het gebied van financieel management en ben je in staat om naar financiën te kijken vanuit de brede bedrijfsvoering.
 • Voor het Hoofd Bedrijfsvoering / Financieel Directeur ben je een kritisch-coöperatieve sparringspartner.
 • Kennis van wet- en regelgeving (is een pre).
 • Ervaring met risicomanagement en interne controle processen.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten alsmede naar een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving. De RvT vindt dat diversiteit een brede visie en een betere besluitvorming bevordert. Betrokkenheid en respect voor de culturele verschillen dragen bij aan de doelstellingen en ontwikkeling van het Valkhof Museum.

Het aanbod
De leden van de RvT en het bestuur bieden een prettige, respectvolle en interessante culturele omgeving. Het Valkhof museum kent voor de RvT 2 modaliteiten voor vergoedingen. De fiscaal vrijgestelde vrijwilligers vergoeding die in 2024 € 2.100,- op jaarbasis zal bedragen en het facturatievariant waar het lid € 330,- per bijeenkomst kan factureren (wel belast). In beide varianten wordt ook een reis- en onkosten vergoeding toegekend.

Geïnteresseerd?
Is dit een rol waarin je jouw passie, kennis en ervaring kwijt kan? Denk jij die benaderbare en gemotiveerde toezichthouder te zijn waar het Valkhof Museum naar op zoek is? Verras ons dan met jouw motivatie en curriculum vitae via het sollicitatieformulier op onze website.

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Jacqueline Kropman MSc, senior adviseur Rieken & Oomen, op 06 – 53 95 1334.

Procedure
De begeleiding van deze procedure is in handen van Rieken & Oomen, Jacqueline Kropman en Jan-Willem van Stijn. Graag ontvangen wij jouw sollicitatie zo spoedig mogelijk.

Graag vragen we je op voorhand rekening te houden met onderstaande data en tijdstippen:

 • Maandag 13 november tussen 12:00 uur en 17:00 uur: eerste gespreksronde.
 • Maandag 27 november tussen 09:00 uur en 12:30 uur: tweede gespreksronde.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij het Valkhof Museum in Nijmegen.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer meer informatie over de activiteiten en de organisatie verwijzen wij naar de website.