Theater de Bussel: Lid Raad van Toezicht

Theater de Bussel in Oosterhout zoekt een Lid Raad van Toezicht voor 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 24-09-2023Theater de Bussel, een inspirerend en ondernemend podium voor verbeelding, vermaak en verdieping, waar je altijd welkom bent.

Theater de Bussel is een theater in Oosterhout met een grote (450) en een kleine (200) zaal. Beide zalen hebben een inschuifbare tribune waardoor ze multifunctioneel worden gebruikt. In de kleine zaal worden ook films vertoond. We delen ons huis met bibliotheek en VVV.

Wij zijn een inspirerende organisatie voor alle cultuurliefhebbers, collega culturele organisaties en bedrijven. We willen groeien in partnerschap en betekenis voor onze regionale omgeving.

Wij hechten grote waarde aan professionaliteit en kwaliteit van dienstverlening.

Onze culturele ambitie is het beste van podiumkunsten te laten zien, passend bij onze mogelijkheden en omgeving.

Wij zoeken per 1 oktober 2023

Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Theater de Bussel laat zich leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van alle betrokken stakeholders.

De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en is een klankbord voor de directeur-bestuurder op het gebied van strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid en risicobeheer. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Cultuur.

Voor alle leden zoeken wij de volgende persoonskenmerken

 • Strategisch denkvermogen.
 • Ondernemende instelling met begrip voor de context waarbinnen de organisatie opereert.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Op afstand toezicht houden zonder de betrokkenheid te verliezen.

Daarnaast streeft de RvT naar evenwichtigheid in de diversiteit. Elkaar aanvullende competenties, achtergronden en persoonlijkheden maken samenwerking en resultaat doorgaans sterker.

Binnen de RvT heeft diversiteit betrekking op:

 • Man-vrouw verhouding.
 • Culturele achtergrond.
 • Leeftijd.
 • Competenties.
 • Lokale binding en landelijk zicht op ontwikkelingen.

De raad vergadert minimaal vier keer per jaar. Leden van de raad worden geacht in staat te zijn om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Theater de Bussel op adequate wijze te controleren en het functioneren van de bestuurder te toetsen. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

Wie ben jij?

 • Je hebt sterke affiniteit met het inhoudelijke doel van Theater de Bussel.
 • Je hebt een binding met de (regio) Oosterhout en een groot netwerk in maatschappelijk en/of ondernemend Oosterhout.
 • Je draagt bij aan een eigentijdse, diverse en inclusieve RvT.
 • Je bent deskundig op het gebied van inzicht in financiële processen, begrotingen, rapportages en jaarrekeningen.
 • Je bent in staat om op eigentijdse en inspirerende wijze én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.

De leden en de voorzitter van de Raad van Toezicht van Theater de Bussel vervullen hun rol onbezoldigd.

Reageren
Belangstellenden nodigen wij uit zich met CV te melden bij Theater de Bussel via e-mail: directie@theaterdebussel.nl. Reageren kan tot 24 september 2023.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen via e-mail met de heer Paul van den Berg, voorzitter van de raad van toezicht.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.