NYMA: Organisator Dance-events

NYMA in Nijmegen zoekt Organisatoren Dance-events voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 15-10-2023Ben jij de aangewezen partij voor het organiseren van een nieuw Dance-event op het NYMA-terrein? Als je een goed gevoel hebt bij het oud-industriële terrein aan de Waal, een nieuw concept kunt inbrengen en in staat bent om een event tot maximaal 7.500 bezoekers te organiseren: reageer dan voor 15 oktober aanstaande op deze oproep.

Wij zijn op zoek naar

Organisatoren Dance-events

op freelance- of zzp-basis

Het NYMA-terrein bestaat uit de oude NYMA-fabrieken met een grote buitenruimte. In en rond de gebouwen de Vasim, de NYMA makersplaats, Waalhalla en aan het Waalplein hebben zich de laatste twee jaar zo’n 200 ondernemers gevestigd op het gebied van ambacht, creativiteit, communicatie, kunst, cultuur, events, horeca en (urban) sport. De buitenruimte biedt ruimte aan evenementen in de openlucht.

Voor de locatie De Grote Kolk is er plaats voor enkele nieuwe dance-events.

Wij zoeken naar nieuwe concepten die passen bij de bedrijvigheid en identiteit van NYMA. De nieuwe events dienen onderscheidend te zijn ten opzichte van de al bestaande dance-events op NYMA (Drift Festival, Herfstdrift en Subcultuur).

NYMA koestert de gevestigde evenementen in het gebied. Wij geloven in het opbouwen van een relatie en continuïteit, zodat evenementen zich steeds kunnen verbeteren en vernieuwen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ondernemers die gevestigd zijn op NYMA de gelegenheid krijgen om evenementen te organiseren. Ook willen wij ruimte bieden aan organisatoren van buiten het NYMA-gebied en Nijmegen. Wij zijn op zoek naar nieuwe initiatieven en concepten.

Wij bieden nadrukkelijk geen plaats aan bestaande concepten van (landelijke) grote organisaties. Nieuwe organisatoren hebben een pre ten opzichte van organisatoren die al een dance-event organiseren op het NYMA-terrein. Wij stimuleren samenwerking met (event) ondernemers die gevestigd zijn op NYMA.

Voor meer informatie over evenementen op NYMA: zie bijlage ‘NYMA–evenementen in de Openlucht’ onderaan deze pagina. Hier vind je ook de specificaties van de locatie de Grote Kolk en de verhuurtarieven van het terrein.

Bij jouw inschrijving ontvangen we graag de volgende gegevens:

 • Naam van de organisatie
 • Adresgegevens
 • KvK-nummer (indien niet beschikbaar: dit vermelden)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • (Concept)naam van het evenement
 • Beschrijving van het evenement: inhoud van het programma/concept/genre/ doelgroep
 • Aantal bezoekers
 • De gewenste periode waarin het evenement te organiseren (afwijken in later stadium is mogelijk)
 • Voorbeeldschets van het evenement op de locatie Grote Kolk (plattegrond: zie bijlage)
 • Een globaal tijdspad van de productie
 • Omschrijving van de doelgroep: wie is jouw publiek en hoe bereik je ze?
 • Omschrijving van hoe het event onderscheidend is en bijdraagt aan de idealen van het NYMA-gebied
 • Referenties van eerdere activiteiten – geef aan waarom je in staat bent dit evenement te organiseren

De beoordeling van de inschrijvingen wordt uitgevoerd door de Stichting NYMA i.o., die verantwoordelijk is voor de verhuur en programmering van evenementen op het NYMA-terrein. De Stichting NYMA i.o. laat zich bij de beoordeling adviseren door enkele deskundigen.

Het streven is om 2 van de inschrijvingen te honoreren, maar de Stichting NYMA i.o. verplicht zich daar niet toe. Deze uitvraag is niet gebonden aan aanbestedingsvereisten. Er is geen weging op onderdelen; de beoordeling is op basis van het geheel. De Stichting NYMA i.o. is niet ontvankelijk voor claims als gevolg van het niet ingaan op een gedane inschrijving.

Hebben wij je interesse gewekt en wil je reageren op deze uitvraag? Stuur jouw inschrijving dan uiterlijk 15 oktober naar info@nymanijmegen.nl in de vorm die jij het prettigst vindt.

Uiterlijk 27 oktober ontvang je bericht of we verder met je in zee willen. Mogelijk nodigen we je tussentijds uit voor een nadere toelichting en kennismaking.

Heb je nog vragen? Bel dan naar Leo Weterings (Kwartiermaker Stichting NYMA i.o.): 06-224 809 02.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.