Neushoorn: Lid Raad van Toezicht

Neushoorn in Leeuwarden zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor minimaal 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023Neushoorn opende in 2016 in Leeuwarden voor het eerst haar deuren. Sindsdien is er veel gebeurd en heel hard gewerkt. Medewerkers, vrijwilligers, bestuur en natuurlijk het publiek, hebben samen gezorgd voor een gezonde en stabiele organisatie. We bouwen dagelijks het beste Neushoorn dat we kunnen bouwen. We barsten van de ambitie en er gebeurt meer dan ooit. Daarom neemt Neushoorn de volgende stap in het professionaliseren door van een bestuursmodel over te gaan naar een raad-van-toezicht-model. Bij deze transitie komen twee plaatsen beschikbaar in de Raad van Toezicht (RvT) van Neushoorn.

Neushoorn is een magische plek in het culturele hart van Leeuwarden gericht op het organiseren van concerten en (commerciële) evenementen. We beschikken over twee concertzalen; de Grote Zaal biedt plek aan 750 bezoekers en de AA-Security Arena biedt plek aan 300 bezoekers. Daarnaast is er een café(zaal) en zijn er oefen- en culturele productieruimtes.

Neushoorn is een (relatief) compacte, ambitieuze en ondernemende organisatie, waar iedereen honderd procent zichzelf kan zijn. Met een informele sfeer en waarbij snelle besluitvorming en veel ruimte voor initiatieven belangrijk worden gevonden.

Leden Raad van Toezicht

Voorzitter en Algemeen Lid

Minimaal 4 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht (vijf personen) heeft een werkgeversrol richting de directeur-bestuurder en fungeert ook als klankbord. De raad ziet toe op de inhoudelijke, bedrijfsmatige, organisatorische en financiële prestatie. Ieder lid heeft een bepaalde deskundigheid, maar is ook in staat om het totale beleid te beoordelen. De huidige drie leden hebben als expertise openbaar bestuur, culturele sector, financiën en personeelszaken.

Gelet op de huidige samenstelling zijn wij op zoek naar een voorzitter en een algemeen lid.

Wij vragen van onze nieuwe leden:

  • Regionale binding;
  • Een breed, relevant netwerk waarin hij/zij Neushoorn goed kan vertegenwoordigen;
  • Affiniteit met het programma en de visie van Neushoorn;
  • Kennis van popcultuur/podia, duurzaamheid of onderwijs;
  • Toepassing van de drie culturele codes.

Invulling van de functie:

  • Voorzitter fungeert als belangrijke schakel tussen de raad, de directeur-bestuurder en de externe belanghebbenden en speelt een coördinerende- en verbindende rol;
  • Beide functies zijn onbezoldigd; reis- en onkosten worden vergoed;
  • De Raad vergadert tenminste vier keer per jaar;
  • De nieuwe leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden voor dezelfde periode;
  • Het wordt gewaardeerd dat leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn bij concerten en evenementen.

Heb je interesse in één van deze functies of heb je vooraf nog vragen?
Je kunt mailen naar hester@neushoorn.nl. We ontvangen graag jouw CV en motivatie voor 1 oktober 2023. Kennismakingsgesprekken met de zittende toezichthouder en de directie staan gepland in oktober.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.