Nationaal Monument Oranjehotel: Bestuurslid Partnerships & Development

Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag zoekt een Bestuurslid Partnerships & Development voor een wisselend aantal uur | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 01-10-2023De stichting Nationaal Monument Oranjehotel houdt de herinnering levend aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze Scheveningse gevangenis opgesloten hebben gezeten, vaak omdat ze in verzet kwamen tegen de Duitse bezetter. In het in september 2019 geopende Herinneringscentrum kan een breed publiek kennisnemen van wat er op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en inzicht krijgen in de betekenis van verzet, terreur en rechteloosheid. In een vaste- en tijdelijke presentatie, educatieve programma’s en diverse andere activiteiten geven we de belangrijke verhalen en lessen verbonden aan de Tweede Wereldoorlog door. Belangrijk onderdeel is de jaarlijkse herdenking.

Wij zijn op zoek naar een: Bestuurslid met profiel Partnerships & Development. Het betreft een onbezoldigde functie.

Bestuurslid Partnerships & Development

wisselend aantal uur

Profiel en eisen:
Het bestuur van de stichting Nationaal Monument Oranjehotel verwelkomt graag een nieuw, actief en betrokken bestuurslid met kennis van museale zaken en een duidelijke visie op Partnerships & Development.

Een kandidaat voor deze functie:

  • beschikt over een breed netwerk en is bereid tot inzet daarvan;
  • heeft ervaring met partnerships en development;
  • beschikt over kennis en inzicht in fondsenwerving en filantropie;
  • is communicatief vaardig en heeft een wervende en overtuigende presentatie;
  • heeft affiniteit met de missie, visie en ambitie van het Nationaal Monument Oranjehotel;
  • is in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang);
  • heeft een onafhankelijke positie, brede blik en open houding.

Het bestuurslid Partnerships & Development neemt tevens zitting in het bestuur van de Stichting Beschermers van het NM Oranjehotel, een separate stichting die de Stichting Nationaal Monument Oranjehotel met name ondersteunt op financieel gebied.

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van de directeur met ondersteuning van vijf stafleden en 80 vrijwilligers. Het bestuur is belast met het algehele toezicht. Het bestuur bestaat uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over de benodigde bestuurlijke kennis en ervaring in het bredere domein WOII historie, museale zaken en educatie, financieel beleid, politiek-bestuurlijke en juridische zaken, en marketing en communicatie. Het bestuur en de directie verhouden zich tot elkaar conform de Governance Code Cultuur 2019. De Raad van Bestuur is in een transitieproces naar een Raad van Toezicht.

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen het bestuur is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Het bestuur van Stichting Nationaal Monument hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het Herinneringscentrum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid met en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergronden, genders en seksen. Het Bestuur nodigt nadrukkelijk kandidaten met jong elan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren.

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 1 oktober a.s. via office@oranjehotel.org. Eventuele informatie is te verkrijgen bij de voorzitter, Pia Dijkstra via office@oranjehotel.org.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.