Nationaal Glasmuseum: Lid Raad van Toezicht

Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zoekt twee Leden Raad van Toezicht voor 6 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 08-10-2023Het Nationaal Glasmuseum beheert en toont het erfgoed van de Nederlandse Glaskunst en kunstnijverheid, dat nauw verbonden is met de historie van de glasstad Leerdam. Tegelijkertijd en ter ondersteuning van het erfgoed richt het museum zich op het maken van glaskunst in de vorm van het ambachtelijke glasblazen. Het Nationaal Glasmuseum bestaat uit twee locaties: het museum en de glasblazerij.

Het museum bestaat sinds 1953 en is opgedragen aan de directeur van de Glasfabriek, Petrus Marinus Cochius (1874-1938). In zijn voormalige woning is het museum gehuisvest. De unieke collectie, waarvan een aanzienlijk deel Rijkscollectie is, bestaat uit Nederlands glas van 1850 tot heden. In het museum worden tentoonstellingen, activiteiten en onderwijsprogramma’s voor een breed en divers publiek georganiseerd.

De glasblazerij, dat sinds 1997 bestaat, is het centrum van vakmanschap waar het publiek het glasblazen kan ervaren en waar kunstenaars, vormgevers en ambachtslieden zich kunnen presenteren en ontwikkelen. Er worden workshops georganiseerd waarin de deelnemers het ambachtelijk glasblazen kunnen leren. De glasblazerij is onlosmakelijk verbonden met het museum omdat het ambacht glasblazen een belangrijk onderdeel van het erfgoed van Leerdam is.

Het Nationaal Glasmuseum is gericht op de verbinding met een brede samenleving. Het instituut is een netwerkorganisatie binnen de gemeente Vijfheerenlanden en de regio Alblasserwaard. Daarbuiten werkt het museum samen met diverse internationale glasstudio’s en musea. Door middel van het uitwisselingsprogramma Glass Academy krijgen talentvolle, jonge glaskunstenaars de kans zich te ontwikkelen. Het museum richt zich op de zakelijke markt door middel van evenementen en de productie van relatiegeschenken en decoratieve kunst. Het Nationaal Glasmuseum ontvangt op beide locaties in totaal circa 60.000 bezoekers per jaar.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • Integraal toezicht houden;
 • Controle op de realisatie van de doelstellingen;
 • Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening);
 • Goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan;
 • Goedkeuring van statutenwijziging(en);
 • Adviseren van de directeur/bestuurder;
 • Vervullen van de werkgeversrol voor de directeur/bestuurder;
 • Vertegenwoordiging van de stichting.

Wij zoeken twee:

Leden Raad van Toezicht

met een financieel profiel en marketing profiel

6 vergaderingen per jaar

Wij zoeken leden met ervaring in een vergelijkbare bestuurlijke en/of toezichthoudende rol. Een empathische verbinder die gevoel heeft voor politieke verhoudingen en besluitvorming. Leden hebben affiniteit met cultuur en industrieel erfgoed, kunst en design en/of de geschiedenis van Leerdam. Verder gelden voor alle leden van de raad van toezicht de volgende algemene profielkenmerken:

 • Geïnteresseerd in de culturele sector en in de rol die cultuur speelt in de samenleving;
 • Inzicht in de dynamiek van instanties in het publieke domein;
 • Visie betreft strategie, positionering, financiering, samenwerking en cultureel ondernemerschap;
 • Het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te acteren als het gaat om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen;
 • Betrokken en tegelijk in staat tot een onafhankelijk en authentiek oordeel en het vermogen een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en de nodige distantie;
 • Integer, van onbesproken gedrag, verantwoordelijk en alert op mogelijke belangenverstrengeling;
 • Voldoende tijd voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht en bereid deze tijd daaraan te besteden.

Profiel: Financieel / Zakelijk
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met financiële kennis en verantwoordelijkheid op zakelijk-financieel gebied. Een opleiding in bijvoorbeeld economie en/of bedrijfskunde is een pre voor deze positie. Je hebt affiniteit met en ervaring in één of meer van de volgende aandachtsgebieden: non-profitinstellingen, cultuur, (industrieel) erfgoed, kunst en design, niet enkel inhoudelijk maar ook bedrijfsmatig. Je hebt een netwerk dat van meerwaarde is voor het Nationaal Glasmuseum. Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en begrijpt de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kan op grond daarvan de beleidsontwikkeling en met name de financiële positie van het Nationaal Glasmuseum op hoofdlijnen bevragen en beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kan je goed samenwerken.

Profiel: Marketing / Communicatie / Educatie
Wij zoeken voor dit profiel een kandidaat met een eindverantwoordelijke positie op gebied marketing, communicatie en/of educatie. Een opleiding in bijvoorbeeld communicatiewetenschappen, marketing of educatie is een pre voor deze positie. Kennis van en ervaring met het kunstenveld en specifiek musea zijn gewenst. Je bent in staat inhoudelijke vragen te stellen en visie en strategie te beoordelen op gebied van positionering, marktbenadering, publiekswerving en profilering van het Nationaal Glasmuseum. Je hebt een relevant netwerk in de kunstensector, bij opleidingen of op gebied van educatie. Je functioneert in het dagelijks leven op strategisch niveau en begrijpt de governance verhoudingen. Je hebt goed zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de sector en kan op grond daarvan de beleidsontwikkeling van het Nationaal Glasmuseum op hoofdlijnen te bevragen en te beoordelen. Verder ben je communicatief vaardig, beschik je over zelfreflectie en kan je goed samenwerken.

Ben je geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij jouw motivatie en cv voor 8 oktober. Je kunt de mail sturen naar de voorzitter van de Raad van Toezicht, Tijs van Ruiten: tijsvanruiten@gmail.com. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Tijs van Ruiten, tel. 06-54 95 33 85.

Een commissie uit de Raad van Toezicht voert de selectiegesprekken. In overleg met potentiële kandidaten worden data gepland om deze gesprekken te voeren. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van de nieuwe toezichthouders per 1 november 2023. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.